×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Polityka państwa wobec przemysłu spożywczego w warunkach integracji i globalizacji
 • Tytuły w innych językach:
  State Policy Towards Food Industry in Time of Integration and Globalisation
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 4,  numer 1
 • 91-103
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-4d1fb4cc-94e3-4ee4-b877-3e50cb656c9f
 • 7577
 • 11.10.2015 15:09:00
 • Piotr Chechelski [1]
 • [1] Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
 • Brak afiliacji
 1. Krystyna Szybiga, Asymetria spożycia i produkcji wybranych artykułów żywnościowych w ujęciu przestrzennym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2013; 1 (334), 104-117
 2. Krystyna Szybiga, Tadeusz Miśkiewicz, Zdzisław Król, Stan przemysłu spożywczego na Dolnym Śląsku i rekomendowane kierunki jego rozwoju. Nauki Inżynierskie i Technologie 2013; 2(9), 94-106
 1. Becker P., Epstein G., Pollin R. (1998), Globalization and Progressve Economic Policy, Cambrige University Press, Cambridge.
 2. Chechelski P., (2008), Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy IERiGŻ-PIB, Warszawa, seria „ Studia i monografie”, nr 145,
 3. De Rato R., (2005) Project Sindicate, www.project-sindicate.org.
 4. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, (2002) B. Liberska (red.), PWE, Warszawa.
 5. Kaczmarek T., (2004) Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa, Difin, Warszawa.
 6. Kowalski A., (2006) Wobec wyzwań globalnych, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 23.
 7. Scholte J. A.,(2000) Globalization, a Critical Introduction, Macmillan Press, London.
 8. Stiglitz J. F., (2004) Globalizacja, PWN, Warszawa.
 9. Szczepaniak I., (2007), Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej, [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa, seria „Program wieloletni 2005–2009”, nr 57.
 10. Szymański W., (2004), Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa.
 11. Urban R., (2005), Polski przemysł w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3.
 12. Urban R., (2007), Polska gospodarka żywnościowa na tle rynku wspólnotowego i globalnego, „Roczniki Naukowe SERiA”, t. IX, z. 4.
 13. Zorska A., (2006), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływanie, wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Urban R., (2005), Polski przemysł w Unii Europejskiej – konkurencyjność i szanse rozwojowe, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3. - Zagadnienia Ekonomiki Rolnej