×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Koncepcja analizy ekonomicznej nieruchomości inwestycyjnych
 • Tytuły w innych językach:
  The Concept of the Economic Analysis of Investment Estate
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 74
 • 165-192
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-4f5b6544-5363-416a-9a60-6118db0f66cd
 • uek-171215911
 • 09.08.2015 17:21:34
 • Katarzyna Śmietana [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
 1. Adam Nalepka, IDENTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTWA. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION 2012; 20, 3, 5-16
 1. Achour D., Coloos B., L'investissement immobilier. Analyse de rentabilite, financement, evaluation. Le Moniteur, Paris 1993
 2. Brzeski W.J., Planowanie i zarządzanie ekonomiczno-finansowe. "Świat Nieruchomości" 2001, nr 32, s. 45
 3. Foryś I., Rynek nieruchomości komercyjnych. W: Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Red. I. Foryś. Poltext, Warszawa 2006, s. 36-37
 4. Gawron H., Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań 2008, s. 64-95
 5. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2006, s. 20-23
 6. Jurkowski T., Gawlik A., Brzeski W.J., Zarządzanie ekonomiczno-finansowe. W: Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Red. W.J. Brzeski, D. Cichoń, K. Jurek, B. Bogatko. Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2007, s. 651-680
 7. Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 78-79
 8. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 27-29, 157
 9. Kucharska-Stasiak E. (red.), Wycena nieruchomości. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2000, s. 339-345
 10. Marcinek K., Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 87-129
 11. Messner Z., Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 224
 12. Nalepka A., Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce. "Świat Nieruchomości" 2005, nr 51, s. 43
 13. Nalepka A., łach K., Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością. "Świat Nieruchomości" 2005, nr 54, s. 23-29
 14. Niezabitowska E. (red.), Wybrane elementy facility management w architekturze. Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, Gliwice 2004, s. 48-63
 15. Pera K., Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010, s. 9
 16. Ramian T., Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w wycenie nieruchomości. W: Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. Red. D. Zarzecki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 534. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 195
 17. Stachura E., Marketing na rynku nieruchomości. PWE, Warszawa 2007, s. 49-50, 55-70
 18. Śliwński A., Śliwiński B., Facility management. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 231-233
 19. Thedy M., Krasowski T., Wasiluk A., Opodatkowanie rynku nieruchomości. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 118
 • Nalepka A., łach K., Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością. "Świat Nieruchomości" 2005, nr 54, s. 23-29 - Świat Nieruchomości
 • Nalepka A., Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce. "Świat Nieruchomości" 2005, nr 51, s. 43 - Świat Nieruchomości
 • Brzeski W.J., Planowanie i zarządzanie ekonomiczno-finansowe. "Świat Nieruchomości" 2001, nr 32, s. 45 - Świat Nieruchomości