×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Powrót nadreńskiego modelu? Rola kultury w konfiguracjach instytucjonalnych kapitalizmu na przykładzie Niemiec
 • Tytuły w innych językach:
  A Comeback of the Rhine Model? The Role of Culture in the Institutional Arrangements of Modern Capitalism - German Case
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 69
 • 179-191
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-52579f20-332e-4848-bf04-e249fd2e89d6
 • uek-171275107
 • 09.08.2015 14:18:21
 • Sebastian Płóciennik [1]
 • [1] Uniwersytet Wrocławski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. P. Hall, R. Soskice: Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations or Comparative Advantage. Oxford University Press, Oxford 2001, s. 1-70.
 2. R. Degg, G. Jackson: How Many Varieties of Capitalism? Comparing the Comparative Institutional Analysis of Capitalist Diversity. "MPIfG Discussion Paper" 2006, No. 2.
 3. L. Zingales, L. Guiso, P. Sapienza: Does Culture Aftect Economic Outcomes? "NBER Working Paper" 2006, No. 11999, s. 2
 4. W. Morawski: Socjologia ekonomiczna. Problemy, teoria, empiria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 93-96
 5. J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski: Socjologia gospodarki. Difin, Warszawa 2006, s. 67
 6. M. Marody, J. Kochanowicz: Pojęcie kultury ekonomicznej w wyjaśnianiu polskich przemian. W: Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Red. J. Kochanowicz, S. Mandesa, M. Marody. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 13-42.
 7. W. Stankiewicz: Ekonomika instytucjonalna. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa 2007, s. 53 i nast.
 8. G.M. Hodgson: What Are Institutions? "Journal of Economic Issues" 2006, Vol. XL, No. 1. s. 2-3.
 9. S. Voigt: Institutionen Ökonomik. Fink Verlag, München 2002, s. 21-24.
 10. T. Hedesstrom, E.A. Whitley: What is Meant by Tacit Knowledge? Towards a Better Understanding of the Shape of Actions. W: 8th European Conference on Information Systems. IFIP Working Group 8.2, Vienna 2000, s. 46-51.
 11. D. Wężowicz-Ziółkowska: Moc narrativum. Idee biologii we wspólczesnym dyskursie humanistycznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008.
 12. B. Ebbinghaus: Can Path Dependence Explain Institutional Change? Two Approaches Applied to Welfare State Reform. "MPlfG Discussion Paper" 2005, No. 2
 13. A. Kay: A Critique of the Use of Path Dependency in Policy Studies. "Public Administration" 2005, Vol. 83, No. 3, s. 553-571.
 14. T. Boerzel, T. Risse: Conceptualizing the Domestic Impact of Europe. W: The Politics of Europeanization. Red. C. Featherstone, C Radaelli. Oxford University Press, Oxford 2003, s. 57-82;
 15. P. Hall, K. Thelen: Institutional Change in Varieties of Capitalism. "Socio-Economic Review" 2009. No, 7.
 16. R. Boyer: Half a Century of Development Theories: An Institutionalist Survey. W: Economic Development and Social Change. Historical Rools and Modern Perspectives. Red. G. Stathakis. G. Vaggi, Routledge. London, New York 2006
 17. R. Boyer: Hałf a Century of Development Theories: An Institutionalist Survey. W: Economic Development and Social Change. Historical Roots and Modern Perspectives. Red. G. Stathakis, G. Vaggi. Rutledge, London, New York 2006. s. 59.
 18. C. Menard: Hybrid Organization of Production and Distribution "Revista de Analisis Económico" Diciembre 2006, Vol. 21, No. 2, s. 25-41.
 19. M. Iqbal, P. Molyneux: Thirty Years of lslamic Banking: History. Performance and Prospects. Palgrave Macmillan, London 2005.
 20. M. Albert: Capitalism against Capitalism. Whurr, London 1993; W. Abelshauser: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945. C.H. Beck, München 2004, s. 39-43.
 21. O. Gedymin: Kapitalizm niemiecki. Szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości. Wyższa Szkola Finansów i Zarządzania. Białystok 2002.
 22. L. Erhard: Wohlstand fuer Alle, Econ Verlag, Düsseldorf 1957
 23. P. Nolte: Riskante Moderne. Die Deutschen und der neue Kapitalismus, Bundeszentrale fuer Politische Bildung, Bonn 2006, s. 89-210
 24. U. Beck: Społeczeństwo ryzyka. Na drodze do innej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002,
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań