×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w Polsce a jakość życia
 • Tytuły w innych językach:
  Households Provided with Selected Durables and Its Quality of Life
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  numer 209
 • 19-32
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-52cd27fe-aa39-4c67-94e5-a9a5c23f537f
 • 04.07.2016 14:23:10
 • Agnieszka Bretyn [1]
 • [1] Uniwersytet Szczeciński
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 3. Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Ćwierć wieku zmian - optymizm kontra pesymizm, TNS Polska na 25-lecie wolności, TNS, maj 2014.
 5. From health to well-being. Report. Introducing the BCG Sustainable Economic Development Assessment, The Boston Consulting Group 2012.
 6. Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 7. Jak się nam żyje. Materialny wymiar życia rodzin, CBOS 2014, nr 44, Warszawa, kwiecień 2014.
 8. Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red E. Kieżel, PWE, Warszawa 2010.
 9. Kusterka M., Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk- -Tołkacz, AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
 10. Lemańska M., Smartfony kładą telewizję na łopatki w walce o czas, "Rzeczpospolita" z 19.03.2014.
 11. Łuszczyk M., Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 12. Mały rocznik statystyczny 2000, GUS, Warszawa 2000.
 13. Mały rocznik statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2004.
 14. Mały rocznik statystyczny 2012, GUS, Warszawa 2012.
 15. Mały rocznik statystyczny 2013, GUS, Warszawa 2013.
 16. Monitoring banków 2005-2010, GUS, Warszawa 2010.
 17. Monitoring banków 2012, GUS, Warszawa 2013.
 18. Piekut M., Polskie gospodarstw domowe - dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowanie, SGGW, Warszawa 2008.
 19. Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia, CBOS, BS/1/2014, Warszawa styczeń 2014.
 20. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2008- -2011, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa, lipiec 2013.
 21. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS, Warszawa 2014.
 22. Rocznik statystyki międzynarodowej, GUS, Warszawa 2012.
 23. Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011.
 24. www.cbos.pl.
 25. www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 26. www.knf.gov.pl.
 27. www.nbp.pl.
 28. www.stat.gov.pl.
 29. www.undp.iq.pl.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań