×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Od etyki pozytywnej do etyki ekologicznej. Poglądy etyczne Tadeusza Garbowskiego
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 181 - 196
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-53d743a9-643c-4378-b2c3-48089e36316e
 • 20.06.2016 13:23:44
 • Ignacy Fiut [1]
 • [1] Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. I.S. Fiut, Tadeusz Garbowski – prekursor filozofii ewolucyjnej, Kraków 2012
 2. T. Garbowski, Organizm a społeczeństwo. Biologiczne podstawy socjologii, Kraków 1908
 3. St. Judycki, Wolność i wychowanie, [w:] Filozofia i pedagogika, red. P. Dehnel, P. Gutowski, Wrocław 2005, s. 55-66
 4. A. Schopenhauer, O podstawie moralności, Kraków 2006
 5. H. Hudy, Świat to nie maszyna – etyka współczucia Artura Schopenhauera, „Dzikie Życie” 2007, nr 9(159)
 6. R. Witzler, Nietzschego kształty przyszłości – o „wolnych duchach” i „dobrych Europejczykach”, „Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne” 2003, nr 15, s. 271-300
 7. W. Müller-Lauter, Fryderyk Nietzsche: logika nihilizmu, „Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne” 2003, s. 301-314
 8. T. Kamiński, Moralność i życie – uwagi wokół etyki Fryderyka Nietzschego, „Preteksty. Czasopismo Koła Studentów Filozofii” 2007, s.93-108
 9. T. Garbowski, Życie i wiedza, Kraków 1903
 10. T. Garbowski, Św. Franciszek z Asyżu w świetle filozofii przyrody, „Przegląd Polski” 1910, nr 176, t. IV (Rok XLIV), s. 265-295 i nr 177, t. I (Rok XLV), s. 19-41.s. 1-64
 11. J. Dobiszewski, Marksizm i neomarksizm, [w:] L. Gawor, Z. Stachowski, Filozofia współczesna, Bydgoszcz 2006, s. 27-49
 12. W. Wickler, Biologia dziesięciu przykazań. Dlaczego natura nie jest dla nas wzorem, Poznań 2001
 13. I. S. Fiut, ECOetyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku, Oficyna Kraków 1999
 14. M. Uliński, Etyka troski i jej pogranicza, Kraków 2012
 15. H. Skolimowski, Technika a przeznaczenie człowieka, Warszawa 1995
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań