×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Zmiany w sytuacji materialnej ludności górnośląskiej w latach wielkiego kryzysu ekonomicznego (1930-1935)
 • Tytuły w innych językach:
  Changes in the Financial Situation of Population of the Upper Silesians in the Time of Recession
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2013,  numer nr 130
 • 122-133
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-54f5a00c-e312-49c9-9cd6-52a10a6015c2
 • uek-171274427
 • 05.08.2015 11:21:32
 • Barbara Danowska-Prokop [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. A. Szafulski: Przyczyny nierówności istniejących w świecie. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki. Red. G. Wodniak. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003, s. 199-207.
 2. B. Szopa: Nierówności dochodowe - język opisu. "Polityk Społeczna" 2005, nr 2, s. 2-4.
 3. N. Dobis: Polski przemysł węglowy w 1930 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1931, z. 9, s. 362- -367;
 4. N. Dobis: Polski przemysł węglowy w 1931 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1932, z. 9, s. 353-358;
 5. Górnośląski przemysł węglowy w 1933 roku. "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1934, nr 3, s. 52-55;
 6. H. Horowitz: Sytuacja w hutnictwie żelaza Górnego Śląska. "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1932, nr 3, s. 51-52;
 7. Hutnictwo żelaza w 1929 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1930, z. 3, s. 567-572;
 8. Hutnictwo żelaza w 1930 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1931, z. 12, s. 511-519;
 9. Hutnictwo żelaza w 1931 roku. "Przegląd Gospodarczy" 1932, z. 12, s. 400- -403;
 10. A. Olszewski: Sytuacja przemysłu węglowego w 1933 roku. Widoki jego rozwoju, "Przegląd Gospodarczy" 1934, z. 3, s. 44-49;
 11. Położenie górnośląskiego przemysłu węglowego. "Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze" 1930, nr 23, s. 14-15;
 12. F. Wileński: Kryzys gospodarczy w Polsce. "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1930, nr 1, s. 5-7;
 13. Ziemie śląskie w granicach II Rzeczypospolitej. Procesy integracyjne. Red. F. Serafin. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1985, s. 46.
 14. M. Grzyb: Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978, s. 135-139.
 15. J. Pabisz: Zatrudnienie robotników za rewersem w byłym województwie śląskim w latach trzydziestych XX w. W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. Red. K. Popiołek, Wrocław 1956, s. 511-528.
 16. J. Chlebowczyk: Zarobki górnicze na Śląsku w okresie międzywojennym. Studia i Materiały z Dziejów Śląska 1969, t. IV, s. 504-506;
 17. J. Jaros: Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim (1915-1945). Śląski Instytut Naukowy, PWN, Katowice, Kraków 1969, s. 120-125;
 18. J. Derengowski: Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 1924-1929. "Statystyka Pracy" 1930, z. 1, s. 118-122;
 19. H. Jędruszczak: Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 1924- 1939. PWN, Warszawa 1958, s. 133.
 20. M. Ciechocińska: Próba walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej. Warszawa 1965, s. 81-86; "Przegląd Gospodarczy" 1932, nr 10, s. 421; 1933, nr 6, s. 617-618.
 21. S. Bożek: Z życia młodzieży bezrobotnej na Śląsku. W: Zagadnienia pracy kulturalnej. Warszawa 1934, s. 12.
 22. S. Brożek: Z życia młodzieży bezrobotnej na Śląsku. W: Zagadnienia pracy kulturalnej. Warszawa 1934, s. 17.
 23. A. Hrebenda: Niektóre elementy położenia robotników przemysłowych Zagłębia Dąbrowskiego w latach kryzysu gospodarczego (1929-1933). Studia i Materiały z Dziejów Śląska. T. VIII Red. K. Popiołek. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 522-523.
 24. J. Ziemba: Biedaszyby Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Katowice 1967, s. 26, 63-65.
 25. J. Żółtaczek: Dzikie kopalnie węgla na Górnym Śląsku. W: Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku. Katowice 1936, t. V, s. 24-27.
 • J. Pabisz: Zatrudnienie robotników za rewersem w byłym województwie śląskim w latach trzydziestych XX w. W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. Red. K. Popiołek, Wrocław 1956, s. 511-528. - Studia i Materiały
 • A. Hrebenda: Niektóre elementy położenia robotników przemysłowych Zagłębia Dąbrowskiego w latach kryzysu gospodarczego (1929-1933). Studia i Materiały z Dziejów Śląska. T. VIII Red. K. Popiołek. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 522-523. - Studia i Materiały
 • J. Chlebowczyk: Zarobki górnicze na Śląsku w okresie międzywojennym. Studia i Materiały z Dziejów Śląska 1969, t. IV, s. 504-506; - Studia i Materiały