×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Ocena gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni rzeki Cetyni na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju
 • Tytuły w innych językach:
  The assessment of water management in the Cetynia River catchment in the aspect of chosen indicators of sustainable development
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 20
 • 97-107
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-558162e4-6449-4d33-ad9d-e5e43e0779f2
 • 10.09.2015 16:10:44
 • Agnieszka BUS author [1]
 • [1] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska [1143]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bank Danych Regionalnych 2008. GUS, Warszawa (www.stat.gov.pl).
 2. BORYS T. 2002: Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. Podstawowe kierunki badań i zastosowań. Ekonomia i Środowisko 1 (21): 39–59.
 3. BORYS T. 2005: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa – Białystok.
 4. BORYS T. 2010: Strategie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju. W: Wyzwania zrównoważonego rozwoju. Red. J. Kronenberg, T. Bergier. Wydawnictwo Fundacja Sendzimira, Kraków: 217–232.
 5. CZERNA-GRYGIEL J. 2000: Infrastruktura zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Ekonomia i Środowisko 1 (16): 107–117.
 6. Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim, 2002. Raport. WIOŚ, Warszawa.
 7. KACA E. 2006: Infrastruktura wodno-ściekowa na wsi w świetle publikacji GUS. Wiad. Mel. Łąk. 1 (49): 31–34.
 8. KONDRACKI J. 2000: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Monitoring rzek w 2009 roku, 2009. WIOŚ, Warszawa (www.wios.warszawa.pl).
 10. Rocznik Statystyczny województwa mazowieckiego 2009. GUS, Warszawa.
 11. SOJKA M., KANCLERZ J., MURAT-BŁAŻEJEWSKA S. 2005: Gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewni rzeki Małej Wełny w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Rocz. AR w Poznaniu, Mel. Inż. Środ. 26 (365): 365–392.
 12. Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2008 roku, 2009. WIOŚ, Warszawa.
 13. Wykaz oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych – w eksploatacji na obszarze województwa mazowieckiego (stan na 31.12.2008 r.), 2009. WIOŚ, Warszawa (www.wios.warszawa.pl).
 • CZERNA-GRYGIEL J. 2000: Infrastruktura zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Ekonomia i Środowisko 1 (16): 107–117. - Ekonomia i Środowisko
 • BORYS T. 2002: Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. Podstawowe kierunki badań i zastosowań. Ekonomia i Środowisko 1 (21): 39–59. - Ekonomia i Środowisko
 • BORYS T. 2005: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa – Białystok. - Ekonomia i Środowisko