×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Metody analizy przeżycia w ocenie ryzyka utraty klienta na rynku usług bankowych
 • Tytuły w innych językach:
  Methods of Survival Analysis in an Assessment of Customer Loose Risk in the Banking Services Market
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 195
 • 165-173
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-56bcec36-a8a1-4ec3-890b-f6ec48703e7e
 • uek-171356337
 • 10.08.2015 08:10:36
 • Robert Skikiewicz [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Balicki A.: Analiza przeżycia i tablice wymieralności. PWE, Warszawa 2006.
 2. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I.: Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 3. Cox D.R.: Regression models and life-tables (with discussion). "Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)" 1972, No. 2.
 4. Fox J.: Cox Proportional-Hazards Regression for Survival Data, http://cran.r-project.org/ doc/contrib/Fox-Companion/appendix-cox-regression.pdf.
 5. Klein J.P., van Houwelingen H.C., Ibrahim J.G., Scheike T.H.: Handbook of Survival Analysis. Chapman & Hall 2014.
 6. Markowicz I., Stolorz B.: Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. "Przegląd Statystyczny" 2009, nr 2.
 7. Morrison J.: Introduction to survival analysis in business. "The Journal of Business Forecasting", Spring 2003.
 8. Pyy-Martikainen M.: Statistical Analysis of Survey-based Event History Data with Application to Modeling of Unemployment Duration, http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/ytut_260_201300_2013_10855_net.pdf.
 9. Rószkiewicz M.: Analiza klienta. SPSS Polska, Kraków 2011.
 10. Skikiewicz R.: Przydatność wybranych mierników lojalności do predykcji reakcji klientów na podwyżkę opłaty za usługę bankową. W: Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji. Red. M. Gębarowski, L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
 11. Skikiewicz R.: Zastosowanie metody k-średnich w segmentacji klientów banków na podstawie wskaźników lojalności. W: Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność. Red. J. Garczarczyk. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 12. Sokołowski A.: Jak rozumieć i wykonywać analizę przeżycia, http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Jak_rozumiec_i_wykonac_analize_przezycia.pdf.
 • Skikiewicz R.: Zastosowanie metody k-średnich w segmentacji klientów banków na podstawie wskaźników lojalności. W: Metody pomiaru i analizy rynku usług. Pomiar jakościowy - zastosowania i efektywność. Red. J. Garczarczyk. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011. - Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Markowicz I., Stolorz B.: Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych. "Przegląd Statystyczny" 2009, nr 2. - Przegląd Statystyczny