×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Analiza wyników monitoringu ilości i jakości wód zasilających Jezioro Zdworskie w aspekcie jego rekultywacji
 • Tytuły w innych językach:
  The analysis of the Zdworskie Lake water supply in aspect of the restoration programme
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 20
 • 84-96
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-5857fdad-261e-4ee6-98c1-a0eb4b5e4805
 • 10.09.2015 16:10:44
 • Agnieszka BAŃKOWSKA author [1]
 • Karolina SAWA author [1]
 • Zbigniew POPEK author [1]
 • Michał WASILEWICZ author [1]
 • [1] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska [1143]
 • Brak afiliacji
 1. Zbigniew Popek, Michał Wasilewicz, Agnieszka Bańkowska, Andrzej Boczoń, Water budget of the Zdworskie Lake in 2008–2012 period. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation 2013; 45, 1, 85-95
 1. BAŃKOWSKA A. 2009: Jakość wód i właściwości osadów dennych jezior Pojezierza Łąckiego. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.
 2. BAŃKOWSKA A., WASILEWICZ M. 2008: Przegląd działań realizowanych w celu poprawy stanu Jeziora Zdworskiego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 1 (39): 80–90.
 3. BAŃKOWSKA A., WASILEWICZ M. 2009: Źródła zagrożeń jezior. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.
 4. BAŃKOWSKA A., POPEK Z., WASILEWICZ M. 2010: Bilans wodny i głównych pierwiastków biogenicznych jako kluczowy element diagnozy stanu zbiornika i kierunku działań rekultywacyjnych na przykładzie Jeziora Zdworskiego. Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona i Rekultywacja Jezior”, Toruń [w druku].
 5. KAWAŁCZEWSKA J. 2009: Narodziny inicjatywy społecznej. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.
 6. MACIEJEWSKI S. 2009: Wykaszanie nadmiaru trzciny wraz z usunięciem biomasy poza ekosystem. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.
 7. POPEK Z. 2009a: Zasoby wodne zlewni Jeziora Zdworskiego. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.
 8. POPEK Z. 2009b: Działania zwiększające dopływ do jezior. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.
 9. POPEK Z. 2009c: Działania zmierzające do stabilizacji poziomu wód w jeziorach. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.
 10. POPEK Z., WASILEWICZ M., BAŃKOWSKA A.2008: Monitoring jakości i ilości wód zasilających Jezioro Zdworskie. Sprawozdanie końcowe. Raport opracowany dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Warszawa (niepublikowany).
 11. POPEK Z., WASILEWICZ M., BAŃKOWSKA A. 2009: Monitoring jakości i ilości wód zasilających Jezioro Zdworskie. Sprawozdanie końcowe. Raport opracowany dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Warszawa (niepublikowany).
 12. WIŚNIEWSKI R. 2009a: Działania skierowane na bezpieczne usuwanie osadów. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.
 13. WIŚNIEWSKI R. 2009b: Inaktywacja fosforu nagromadzonego w osadach. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.
 14. WIŚNIEWSKI R. 2009c: Introdukcja racicznicy zmiennej. W: O przyszłość Pojezierza Łąckiego. Red. J. Nasiadko, J. Kawałczewska, R. Wiśniewski, Z. Popek, W. Lenart, S. Maciejewski. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Płock.