×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Using Prosumption Paradigm Assumptions for Business Model Development of CONSORG S.A.
 • Tytuły w innych językach:
  Wykorzystanie założeń paradygmatu prosumpcji do rozwoju modelu biznesowego firmy CONSORG S.A.
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2013,  numer nr 158
 • 101-111
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-58ffc0ef-e0af-4b91-8118-9328fa651551
 • uek-171272213
 • 07.08.2015 18:37:15
 • Zbigniew Twardowski [1]
 • Sebastian Kostrubała [1]
 • Jolanta Wartini-Twardowska [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Grudziński J., Majewska A., Twardowski Z.: Controlling jako instrument systemu wczesnego ostrzegania w monitorowaniu strategii wzrostu wartości organizacji gospodarczych o strukturach koncernowych. Studium przypadku Południowego Koncernu Energetycznego S.A. In: E. Urbańczyk (ed.): Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 2. Kitchin R., Dodge M.: Code/Space: Software and Everyday Life. MIT Press, 2011.
 3. Lachiewicz S., Matejuk M.: Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 4. Osterwalder A., Pigneur Y.: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. Wiley, 2010.
 5. Stanek S., Sroka H., Twardowski Z.: A Decision Support System in Diagnosing the Financial Condition of an Organization. "Journal of Decision Systems" 2007, Vol. 16, No 2.
 6. Twardowski Z., Stanek S.: W poszukiwaniu źródeł trwałej przewagi. "Computerworld" 2009, Vol. 46, Raport Specjalny ERP/BI, 12/2009.
 7. Ujwary-Gil A., Nalepka J.: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2009.
 8. Walker R.H., Johnson L.W.: Why Consumers Use and Do Not Use Technologyenabled Services. "Journal of Services Marketing" 2006, Vol. 20, Iss. 2, pp. 125-135.
 9. Wartini-Twardowska J.: Modele biznesowe formą tworzenia wartości dodanej w grupach kapitałowych. In: D. Zarzecki (ed.): Zarządzanie finansami, inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. Zeszyty Naukowe No 690, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
 10. Wartini-Twardowska J.: Model biznesowy jako narzędzie modelowania wartości w grupie kapitałowej. Article on the V Forum Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, XI 2012 (in printing).
 • Walker R.H., Johnson L.W.: Why Consumers Use and Do Not Use Technologyenabled Services. "Journal of Services Marketing" 2006, Vol. 20, Iss. 2, pp. 125-135. - J SERV MARK