×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 10.08.2015 08:32:53
 • Anna Sączewska-Piotrowska [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bane M.J., Ellwood D.T.: Slipping into and out of Poverty: The Dynamics of Spells. "The Journal of Human Resources" 1986, Vol. 21.
 2. Betti G., Verma V.: A Methodology for the Study of Multi-dimensional and Longitudinal Aspects of Poverty and Deprivation. Invited paper, IAOS-IASS Joint Conference, November29-December 1st, 2004, Amman-Jordan.
 3. Duncan G.J., Coe R.B., Hill M.S.: The Dynamics of Poverty. W: Years of Poverty and Plenty. Red. G. Duncan. Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor MI 1984.
 4. Gospodarstwa domowe i rodziny. GUS, Warszawa 2003.
 5. Gradín C., del Río C., Cantó O.: Measuring Poverty Accounting for Time. Working Papers 169, ECINEQ 2010, Society for the Study of Economic Inequality.
 6. Kot S.M.: Ekonometryczne modele dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Panek T.: Ubóstwo i nierówności. W: Statystyka społeczna. Red. T. Panek. PWE, Warszawa 2007.
 8. Panek T.: Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. SGH, Warszawa 2011.
 9. Panek T.: Wymiary ubóstwa w Polsce w latach 1996-1999. "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 11.
 10. Rada Monitoringu Społecznego. Diagnoza społeczna 2011: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com [14.08.2012].
 11. Rodgers J.R., Rodgers J.L.: Chronic Poverty in the United States. "The Journal of Human Resources" 1993, Vol. 28.
 12. Shorrocks A.F.: The Measurement of Mobility. "Econometrica" 1978, Vol. 46.
 13. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft, Kraków 2007.
 14. Topińska I.: Dynamika i trwałość ubóstwa w Polsce i na Węgrzech w latach dziewięćdziesiątych. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska. IPiSS, Warszawa 2005.
 15. Yaqub S.: Poverty Dynamics in Developing Countries. Development Bibliography 16, Institute of Development Studies, Brighton 2000.
 16. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań