×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Model schyłku i odrodzenia klastrów
 • Tytuły w innych językach:
  A Cluster Decline and Renewal Model
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  numer nr 3
 • 1-21
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-5a8d2b6d-cd0e-4405-9d30-a9dabbe48226
 • uek-171265293
 • 07.10.2015 11:22:30
 • Marta Gancarczyk
  Artykuł nie posiada afiliacji
 1. Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska, Definicyjne cechy klastrów a kluczowe czynniki sukcesu. Zeszyty Naukowe 2014; 1,
 2. Jacek Gancarczyk, Klaster jako otoczenie przedsiębiorczości strategicznej. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług 2014; nr 110, 75-88
 3. Barbara Jankowska, Internacjonalizacja klastrów. Gospodarka Narodowa 2010; nr 5-6, 19-40
 4. Jacek Gancarczyk, Wpływ klastrów na aktywizację gospodarczą regionów turystycznych. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia 2010; R. 9, nr 4, 101-109
 5. Barbara Jankowska, Konsekwencje globalizacji dla klastrów. Studia Ekonomiczne 2011; nr 2, 149-170
 6. Marta Gancarczyk, Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw w klastrach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2012; nr 116, 125-134
 7. Jacek Gancarczyk, Wpływ kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w klastrach na konkurencyjność regionów. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 2011; nr 32, 118-131
 8. Marta Gancarczyk, Mechanizmy i metody konkurowania firm technologicznych. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług 2012; nr 90, 147-164
 9. Marta Gancarczyk, Koncepcja sieci z perspektywy teorii kosztów transakcyjnych. International Journal of Contemporary Management 2012; 11, 3, 61-69
 1. Alberti F.G., [2006], The decline of the industrial district of Como: recession, relocation or reconversion?, "Entrepreneurship & Regional Development", 18 (6), 473-502.
 2. Amin A., Thrift N., [1994], Living in the global, [w:] Amin A., Thrift N. (red.), Globalization, institutions and regional development in Europe, Oxford University Press, Oxford, s. 1-22.
 3. Anderson G., [1994], Industry Clustering for Economic Development, "Economic Development Review", Spring.
 4. Asheim B.T., Isaksen A., [2003], SMEs and the regional dimension of innovation, [w:] Asheim B.T., Isaksen A., Nauvelaers C., Tödtling T. (red.), Regional innovation policy for small-medium enterprises, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 49-77.
 5. Bathelt H., [2001], Regional Competence and Economic Recovery: Divergent Growth Paths in Boston's High Technology Economy, "Entrepreneurship & Regional Development", 13 (4), 287-314.
 6. Baumol W.J., Oates W.E., [1975], The Theory of Environmental Policy, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 7. Bellandi M., [2001], Local development and embedded large firms, "Entrepreneurship & Regional Development", 13 (3), 189-210.
 8. Biggiero L., [2006], Industrial and knowledge relocation strategies under the challenges of globalization and digitalization: the move of small and medium enterprises among territorial systems, "Entrepreneurship & Regional Development", 18 (6), 443-472.
 9. Bojar E., Bojar M., Żminda T., [2007], Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", (10), 3-12.
 10. Brusco S., [1982], The Emilian model: productive decentralisation and social integration, "Cambridge Journal of Economics", 6 (2), 167-184.
 11. Buchanan J.M., [1969], Cost and choice: an inquiry in economic theory, University of Chicago Press.
 12. David PA., [1985], Clio and the Economics of QWERTY, "American Economic Review" 1985, 75 (2), 332-337.
 13. De Propris L., Menghinello S., Sugden R., [2008], The internationalization of production systems: embeddedness openness and governance, "Entrepreneurship & Regional Development", 20 (6), s. 493-515.
 14. Eisenhardt K.M., Galunic D.Ch., [2000], Coevolving At Last, a Way to Make Synergies Work, "Harvard Business Review", January-February.
 15. Enright M.J., Ffowsc-Williams I., [2000], Local partnership, clusters and SME globalisation, materiały konferencji Enhancing the competitiveness of SMEs in the global economy: strategies and policies, Bolonia, June 14-15.
 16. Eraydin A., Armatli-Köroglu B., [2005], Innovation, networking and the new industrial clusters: the characteristics of networks and local innovation capabilities in the Turkish industrial clusters, "Entrepreneurship & Regional Development", 14 (4), 237-266.
 17. European Commission, [2002], Observatory of European SMEs (3), Brussels.
 18. European Commission, [2008], Innovation Clusters in Europe. A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support, DG Enterprise and Industry, Brussels.
 19. Gancarczyk M., [2006], Sieci innowacyjne a polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", (11), 14-17.
 20. Gancarczyk M., [2007], Efekty zewnętrzne sieci, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", (10), 37-46.
 21. Gancarczyk M., Gancarczyk J., [2002], Konkurencyjność skupisk przemysłu, "Studia Regionalne i Lokalne", 9 (2-3), 75-90.
 22. Gancarczyk M., Gancarczyk J., [2002], Współdziałanie przedsiębiorstw w układzie regionalnym na przykładzie clusteru, [w:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, EuroExpert Grupa Wydawnicza Sp. z o.o., Warszawa, s. 317-327.
 23. Gancarczyk, M. [2005], Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrze, "Organizacja i Kierowanie", (4), 77-92.
 24. Gertler M.S., [2007], Tacit knowledge in production networks: how important is geography?, [w:] Polenske K.R. (red.), The economic geography of innovation, Cambridge University Press, Cambridge, s. 87-111.
 25. Glasmeier A., [1991], Technological discontinuities and flexible production networks: the case of Switzerland and the world watch industry, "Research Policy", 20, 469-485.
 26. Glasmeier A., [1994], Flexible districts, flexible regions? The institutional and cultural limits to districts in an era of globalization and technological paradigm shift, [w:] Amin A., Thrift N., (red.) Globalization, institutions and regional development in Europe, Oxford University Press, Oxford, s. 118-146.
 27. Gorynia M., Jankowska B., [2007a], Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, "Ekonomista", (3), s. 311-340.
 28. Gorynia M., Jankowska B., [2007b], Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", (7-8), s. 1-18.
 29. Grabher G., [1993], The weakness of strong ties: the lock-in of regional development in the Ruhr area, [w:] Grabher G., The embedded Firm: on the socioeconomics of industrial network, Routledge, London, s. 124-165.
 30. Granovetter M., [1985], Economic action and social structure: the problem of embeddedness, "American Journal of Sociology", 91 (3), 481-510.
 31. Hax A.C., Wilde D.L., [1999], The delta model: adaptive management for a changing world, "Sloan Management Review", 40 (2), 11-19.
 32. Jewtuchowicz A., [1987], Terytorialne systemy produkcyjne - nowy model rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Jewtuchowicz A., (red.), Strategiczne problemy rozwoju miast i regionów, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 33. Johannisson B., [1998], Personal networks in emerging knowledge-based firms: spatial and functional patterns, "Entrepreneurship & Regional Development", 10 (4), 297-312.
 34. Kasper M., Streit M.E., [1998], Institutional Economics, Edward Elgar Publishing Company, Inc., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 35. Katz M.L., Shapiro C., [1985], Network externalities, competition and compatibility, "American Economic Review", 75 (3), 115-157.
 36. Katz M.L., Shapiro C., [1994], Systems competition and network effects, "Journal of Economic Perspectives", 8 (2), 93-115.
 37. Krugman P., [1991], Geography and Trade, Leuven University Press, Leuven; MIT Press, Cambridge, MA.
 38. Lam A., [2007], Multinationals and transnational social space for learning: knowledge creation and transfer through global R&D networks, [w:] Polenske K.R. (red.), The economic geography of innovation, Cambridge University Press, Cambridge, s. 157-189.
 39. Liebowitz S.J., Margolis S.E., [1995], Are Network Externalities a New Source of Market Failure?, "Research in Law and Economics", 17, s. 1-22.
 40. Liebowitz S.J., Margolis S.E., [1996], Should technology choice be a concern of antitrust policy, "Harvard Journal of Law and Technology", 9 (2), 283-318.
 41. Lorentzen A., [2008], Knowledge networks in local and global space, "Entrepreneurship & Regional Development", 20 (6), 533-546.
 42. Markusen A., [1996], Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts, "Economic Geography", 72 (3), 293-313.
 43. Marshall A., [1920], Principles of economics, Macmillan, London; http://www.econlib.org/library/ Marshall/marPhtml. Data odczytu: styczeń 2008.
 44. Marshall A., [1927], Industry and Trade. A Study of Industrial Technique and Business Organization; and Their Influences on the Conditions of Various Classes and Nations, Macmillan, London.
 45. Molina-Morales X., Martmez-Fernândez M.T., [2006], Industrial clusters: something more than a neighbourhood, "Entrepreneurship & Regional Development", 18 (6), 503-524.
 46. Nadvi K., Halder G., [2005], Local clusters in global value chains: exploring dynamic linkages between Germany and Pakistan, "Entrepreneurship & Regional Development", 17 (5), 339-364.
 47. Nonaka I., [November-December 1991], The Knowledge Creating Company, "Harvard Business Review", 69, 96-104.
 48. OECD, [2001], Issues paper, World Congress on Local Clusters: Local Networks of Enterprises in the World Economy, Paryż, 23-24 stycznia.
 49. Pigou A.C., [1932], The Economics of Welfare, 4th ed. Macmillan, London 1932; http://www. econIib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html. Data odczytu: styczeń 2008.
 50. Porter M.E., [1990], The competitive advantage of nations, The Macmillan Press Ltd.
 51. Porter M.E., [1998], Clusters and the new economics of competition, "Harvard Business Review", November.
 52. Porter M.E., [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 53. Putnam R., [1995], Demokracja w działaniu, "Znak", Kraków.
 54. Pyke F., Sengenberger W., [1992], Industrial districts and local economic regeneration, International Institute for Labour Affairs, Geneva.
 55. Sammarra A., [2005], Relocation and the international fragmentation of industrial districts value chain: matching local and global perspectives, [w:] Belussi F., Samarra A. (red.) Industrial districts, relocation and the governance of the global value chain, CLEUP, Padua, s. 61-70.
 56. Sammarra A., Belussi F., [2006], Evolution and relocation in fashion-led Italian districts: evidence from two case-studies, "Entrepreneurship & Regional Development", 18 (6), 543-562.
 57. Saxenian A., [1994], Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Routr 128, Harvard University Press, Cambridge MA.
 58. Saxenian A., [2000], Regional networks in Silicon Valley and Route 128, [w:] Acs Z.J. (red.), Regional innovation, knowledge, and global change, Pinter, s. 123-138.
 59. Saxenian A., [2007], Brain circulation and regional innovation: the Silicon Valley-Hsinchu-Shanghai triangle, [w:] Polenske K.R. (red.), The economic geography of innovation, Cambridge University Press, Cambridge, s. 190-212.
 60. Semlinger K., [2008], Cooperation and competition in network governance: regional networks in a globalised economy, "Entrepreneurship & Regional Development", 20 (6), s. 547-560.
 61. Simmie J., Sennie J., [1999], Innovative Clusters: Global or Local Linkages, "National Institute Economic Review", 170, s. 87-98.
 62. Soda G., Usai A., [1999], The dark side of dense networks: from embeddedness to indebtness, [w:] Grandori A. (red.), Interfirm networks. Organization and Industrial Competitiveness, Routledge, London.
 63. Sornn-Friese H., S0rensen J.S., [2005], Linkage lock-in and regional economic development: the case of 0resund medi-tech plastics industry, "Entrepreneurship & Regional Development", 17 (4), 267-292.
 64. Stacey R.D., [2007], Strategic management and organisational dynamics: the challenge of complexity, wyd. 5, Prentice Hall, Harlow.
 65. Stiglitz J.E., [2004], Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 66. Storper M., [1992], The limits to globalization: technology districts and international trade, "Economic Geography", 68 (1), s. 60-93.
 67. Storper M., [1995], The resurgence of regional economies, ten years later: the region as a nexus of untraded interdependencies, "European Urban and Regional Studies", 2 (3), s. 191-221.
 68. Storper M., Venables A.J., [2004], Buzz: face-to-face contact and the urban economy, "Journal of Economic Geography", 4 (4), 351-370.
 69. Sturgeon, T.J., [2003], What really goes on in Silicon Valley? Spatial clustering and dispersal in modular production networks, "Economic Geography", 3 (2), 199-225.
 70. Van Dijk M.P, Sverisson A., [2003], Enterprise Clusters in Developing Countries: Mechanisms for Transition and Stagnation, "Entrepreneurship & Regional Development", 15 (4), 183-206.
 71. Vanhaverbeke W., [2001], Realizing new regional core competencies: establishing a customer-oriented SME network, "Entrepreneurship & Regional Development", 13 (2), 97-116.
 72. Vatne E., Taylor M., [2000], Small firms, networked firms and innovation systems: an introduction, [w:] Vatne E., Taylor M. (red.), The networked firm in a global world. Small firms in new environments, Ashgate, Aldershot, s. 1-16.
 73. Waxell A., Malmberg A., [2007], What is global and what is local in knowledge-generating interaction? The case of the biotech cluster in Uppsala, Sweden, "Entrepreneurship & Regional Development", 19 (2), 137-160.
 74. Zucchella A., [2006], Local cluster dynamics: trajectories of mature industrial districts between decline and multiple embeddedness, "Journal of Institutional Economics" 2 (1), 21-44.
 • Gancarczyk M., Gancarczyk J., [2002], Konkurencyjność skupisk przemysłu, "Studia Regionalne i Lokalne", 9 (2-3), 75-90. - STUDIA REGIONALNE I LOKALNE
 • Gancarczyk, M. [2005], Efekty sieci a zarządzanie innowacjami w klastrze, "Organizacja i Kierowanie", (4), 77-92. - Organizacja i Kierowanie
 • Gancarczyk M., [2007], Efekty zewnętrzne sieci, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", (10), 37-46. - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 • Gorynia M., Jankowska B., [2007a], Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, "Ekonomista", (3), s. 311-340. - Ekonomista
 • Bojar E., Bojar M., Żminda T., [2007], Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", (10), 3-12. - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 • Katz M.L., Shapiro C., [1985], Network externalities, competition and compatibility, "American Economic Review", 75 (3), 115-157. - AM ECON REV
 • Zucchella A., [2006], Local cluster dynamics: trajectories of mature industrial districts between decline and multiple embeddedness, "Journal of Institutional Economics" 2 (1), 21-44. - J I ECON
 • Gancarczyk M., [2006], Sieci innowacyjne a polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", (11), 14-17. - Przegląd Organizacji