×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 11.08.2015 10:36:07
 • Mateusz Rolski [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. H. Cywiński: Z dziejów pieniądza na świecie. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986, s. 23 i n.
 2. A. Dylewski: Historia pieniądza na ziemiach polskich. Wyd. Carta Blanca, Warszawa 2011, s. 10-15.
 3. H. Cywiński: Dziesięć wieków pieniądza polskiego. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 6.
 4. R. Grodecki: Polityka pieniężna Piastów. Wyd. Avalon, Kraków 2009, s. 3.
 5. S. Suchodolski: Spór o początki mennictwa w Czechach i w Polsce. "Wiadomości Numizmatyczne" 1998, nr XLII, z. 1-2, s. 5-20.
 6. R. Kiersnowski: Początki pieniądza polskiego. Wiedza Powszechna, Warszawa 1962, s. 147.
 7. W. Morawski: Dzieje gospodarcze Polski. Difin, Warszawa 2011, s. 11.
 8. Z. Żabiński: Systemy pieniężne na ziemiach polskich. Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1981, s. 34.
 9. R. Kiersnowski: Pieniądz kruszcowy w Polsce średniowiecznej. PWN, Warszawa 1960, s. 305.
 10. T. Kałkowski: Tysiąc lat monety polskiej. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974, s. 49.
 11. G. Wójtowicz, A. Wójtowicz: Historia monetarna Polski. Wyd. Twigger, Warszawa 2003, s. 24.
 12. S. Suchodolski: Mennictwo polskie w XI i XII wieku. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1983, s. 111.
 13. H. Cywiński: Pieniądz. Przegląd encyklopedyczny. Wyd. KeyText, Warszawa 1992, s. 168-169.
 14. R. Kiersnowski: Pradzieje grosza. Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 16-17. 29 W. Morawski: Wzrost oparty na przemianach instytucjonalnych i demograficznych w XII-XV wieku. W: Polskie osiągnięcia gospodarcze. Red. J. Kaliński. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 26.
 15. Kosmasa Kronika Czechów. PWN, Warszawa 1968, s. 165.
 • S. Suchodolski: Spór o początki mennictwa w Czechach i w Polsce. "Wiadomości Numizmatyczne" 1998, nr XLII, z. 1-2, s. 5-20. - Wiadomości Numizmatyczne