×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Blue Cross Organisation as the subject of safety management in mountain tourism
 • Tytuły w innych językach:
  Organizacja Niebieskiego Krzyża jako podmiot zarządzania bezpieczeństwem w turystyce górskiej
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 16,  numer 2
 • 99-107
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-60c6a092-3c21-4fbc-b756-cbc467e705b8
 • bwmeta1.element.desklight-843eecd3-697e-4701-8610-43d2d9dd0e2f
 • 02.09.2015 12:00:08
 • Daniel Puciato [1]
 • Kazimierz Mrozowicz [2]
 • [1] Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki [2674]
 • [2] Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Wydział Turystyki i Hotelarstwa
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Fasiński A., Jonak A., Silberring J. 1983. Poradnik ratownika GOPR. Vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 2. Griffin R. W. 1999. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12019-3.
 3. Jagiełło M. 1996. Wołanie w górach: Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach. Warszawa: Wydawnictwo "Iskry". ISBN 83-207-1529-6.
 4. Jonak A. (ed.). 2002. "Na każde wezwanie...": Pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Górskiego 1952–2002. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK: Oficyna Wydawnicza "Wierchy". ISBN 83-915387-5-3.
 5. Koźmiński A., Obłoj K. 1989. Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-0728-X.
 6. Koźmiński A., Piotrowski B. 1999. Zarządzanie: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12705-8.
 7. Leplat J. 1982. "Accidents and incidents production: Method of analysis". Journal of Occupational Accidents, no. 4.
 8. Łucewicz J. 1999. Organizacyjne zachowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-368-0.
 9. Mrozowicz K. 2006a. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych determinant zachowań ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Górskiego. Doctoral thesis. Unpublished. Available at Jagiellonian Library in Krakow.
 10. Mrozowicz K. 2006b. "Zasoby ludzkie organizacji Niebieskiego Krzyża w pryzmacie funkcjonalnych cech osobowości". Jarosławskie Studia Społeczne, no. 1.
 11. Mrozowicz K. 2006c. "Niektóre aspekty zarządzania potencjałem osobowościowym na przykładzie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego". In: Zarządzanie rozwojem organizacji. Ed. S. Lachiewicz. Monografie Politechniki Łódzkiej.
 12. Mrozowicz K. 2007. "Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, no. 1 (10).
 13. Petersen D. 1988. Safety management: A human approach. New York: Alorey. ISBN 0-913690-12-0.
 14. Pidgeon N.F., Turner B.A. 1986. "Human error and socio-technical system failure". In: Modeling human error in structural design and construction. Ed. A. S. Nowak. New York: American Society of Civil Engineers. ISBN 087265583.
 15. Rotter T. 2001. Psychologia likwidacji wypadków drogowych. Kraków: Text. ISBN 83-88934-10-4.
 16. Saari J. (ed.). 1987 Successful accident prevention. Helsinki: Institute of Occupational Health. ISBN 9518016127.
 17. Stalewski T., Łucewicz J. 1994. Socjologia organizacji: Problemy podstawowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-162-9.
 18. Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 1977. Zakopane.
 19. Statut Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 1991. Zakopane.
 20. Stawowska L. 1983. Psychologia różnic indywidualnych dzieci i młodzieży. Katowice: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
 21. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. 2001. Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-208-1295-X.
 22. Studenski R. 1994. "Szacowanie i ograniczanie ryzyka". Atest – Ochrona Pracy, no. 6.
 23. Studenski R. 1996. Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 83-85718-47-8.