×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • 11.08.2015 10:34:41
 • Dominika Bochańczyk-Kupka [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. F. Vigneron, L.W. Johnson: Measuring Perceptions of Brand Luxury. "The Journal of Brand Management" 2004, Vol. 11, No. 6, s. 484-506.
 2. W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Słownik dostępny na stronie internetowej www.slownik-online.pl.
 3. D. Mortelmans: Sign Values of Distinction. The Concept of Luxury. "Semiotica" 2005, Vol. 157, No. 1/ 4, s. 497.
 4. C.J. Berry: The Idea of Luxury. A Conceptual and Historical Investigation. Cambridge University Press 1994.
 5. A. Hurt: Moralizing Luxury: The Discourses of the Governance of Consumption. "Journal of Historical Society" 1995, No. 8, s. 354.
 6. M. Hilton: The Lagacy of Luxury. "Journal of Consumer Culture" 2004, Vol. 4, s. 104.
 7. K. Heine: The Concept of Luxury Brands 2012, publikacja dostępna na: www.conceptof luxurybrands.com.
 8. E. Roux, J.-M. Floch: Gérer L'ingérable: La Contradiction Interne De Toute Maison De Luxe. "Décisions Marketing" 1996, Vol. 9, s. 15-23.
 9. Phanomen Luxusmarke. Red. M. Buttner. Deutscher Universitats-Verlag, Wiesbaden 2006, s. 9
 10. L. Hudders, M. Pandelaere: Defining Luxury: Segmenting Luxury Consumers on the Basis of Their Perception of Luxury. Referat wygłoszony na 8th International Conference of Research in Advertising. Klagenfurt 2009.
 11. J. Kapferer: Managing Luxury Brands. "Journal of Brand Management" 1997, Vol. 4, No. 4, s. 251-260.
 12. F.S. Bourne: Group Influence in Marketing and Public Relations. W: Some Applications of Behavioral Research. Red. R. Likert , S.P. Haves. Unesco, Paris 1957.
 13. N. Arghavan, J.L. Zaichkowsky: Do Counterfeits Devalue the Ownership of Luxury Brands? "Journal of Product & Brand Management" 2000, Vol. 9, No. 7, s. 485-97.
 14. J.L Nueno, J.A. Quelch: The Mass Marketing of Luxury. "Business Horizons" November/December 1998.
 15. F. Vigneron L. Johnson: A Review and a Conceptual Framework of Prestige-Seeking Consumer Behavior. "Academy of Marketing Science Review" 1999, nr 1.
 16. P. Wiedmann, N. Hennigs, A. Siebers: Measuring Consumers' Luxury Value Perception: A Cross-Cultural Framework. "Academy of Marketing Science Review" 2007, nr 7.
 17. P. Baudrillard: Le Systeme Des Objects: La Consommation Des Signes. Gallim, Paris 1968
 18. P. Baudrillard: La Societe De Consommation : Ses Mythes Et Ses Structures. Gallimard, Paris 1970.
 19. T.J. Stanley: Selling to Affluent. Irwin, Homewood 1989; N. Aldrich: Old Money: The Mythodology of Wealth in America. Allworth Press 1997
 20. P.A. LaBarbera, E.C. Hirschmann, J.N. Sheth: The Nouveaux Riches: Conspicuous Consumption and the Issue of Self- Fullfillment. Research in Consumer Behavior 1988, s.181-182,
 21. B. Dubois, G. Laurent: Luxury Possesions and Practices: An Empirical Scale. European Advances in "Consumer Research" 1995, Vol. 2, s. 69-77.
 22. B. Dubois, G. Laurent: Attitudes Towards the Concept of Luxury. An Explanatory Analysis. W: Asia-Pacific Advances in Consumer Research. Nr 1. Red. S. Meng Leong, J.A. Cote. Singapur 1994, s. 273-278.
 23. M. Blaug: Teoria ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 711 i n.
 24. T. Veblen: Teoria klasy próżniaczej. PWN, Warszawa 1971.
 25. H. Varian: Mikroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 131.
 • M. Hilton: The Lagacy of Luxury. "Journal of Consumer Culture" 2004, Vol. 4, s. 104. - J CONSUM CULT
 • N. Arghavan, J.L. Zaichkowsky: Do Counterfeits Devalue the Ownership of Luxury Brands? "Journal of Product & Brand Management" 2000, Vol. 9, No. 7, s. 485-97. - Journal of Product & Brand Management