×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Podejście zasobowe a kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw szybko rosnących
 • Tytuły w innych językach:
  Resource Based View and the Key Factors of International Competitiveness of Polish Fast Growing Firms
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2012,  numer nr 116
 • 241-252
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-69b1caa8-7335-4197-8052-fe1800aa981e
 • uek-171234809
 • 13.08.2015 13:41:51
 • Rafał Śliwiński [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Amit R., Schoemaker P.J.H.: Strategic Assets and Organizational Rents. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 2. Aniszewska G.: Kultura organizacyjna w zarządzaniu. PWE, Warszawa 2007.
 3. Barney J.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 4. Barney J.B.: Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison-Wesley Publishing Company Inc., New York 1997.
 5. Barney J.: Organizational Culture: Can it be a Source of Sustained Competitive Advantage? "Academy of Management Review" 1986, Vol. 11.
 6. Binghama C.B., Eisenhardt K.M.: Position, Leverage and Opportunity: A Typology of Strategic Logics Linking Resources with Competitive Advantage. "Managerial and Decision Economics" 2008, Vol. 29.
 7. Boschken H.L.: Strategy and Structure: Reconceiving the Relationship. "Journal of Management" 1990, marzec.
 8. Burger S., Oldenbloom N.: South African and Singaporean Exporters: Their Attitudes, Information Sources and Export Problems. "South African Journal of Business Management" 1997, Vol. 28, No. 2.
 9. Coyne K.: Sustainable Competitive Advantage: What it is, What it isn't. "Business- -Horizons" 1985, Vol. 29, No. 1.
 10. Cyfert S.: Strategiczne doskonalenie procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. AE, Poznań 2006.
 11. De Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 12. Eisenhardt K.M.: Building Theories From Case Study Research. "Academy of Management Review" 1989, Vol. 14, No. 4.
 13. Report. Globalisation and SMEs. OECD, Paris 1997.
 14. Gorynia M.: Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. PWE, Warszawa 2005.
 15. Grant RM.: Toward a Knowledge-based Theory of the Firm. "Strategic Management Journal" 1996, Vol. 17.
 16. Hofer Ch., Schendel D.E.: Strategy Formulation: Analytical Concepts. West Publishing, St. Paul, Minn. 1978.
 17. Hoopes D.G., Madsen T.L., Walker G.: Why in there a Resourced-based View? Toward a Theory of Competitive Heterogeneity. "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24.
 18. Hunt S.D., Morgan R.M.: The Resource-Advantage Theory of Competition: Dynamics, Path Dependencies, and Evolutionary Dimensions. "Journal of Marketing" 1996, Vol. 60.
 19. Kavoussi M.R.: Export Expansion and Economic Growth: Further Empirical Evidence. "Journal of Development Economies" 1984, Vol. 14.
 20. Khalafalla K.Y., Webb A.J.: Export-led Growth and Structural Change: Evidence from Malaysia. "Applied Economics" 2001, Vol. 33, No. 3.
 21. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E.: Koncepcje strategii organizacji. PWE, Warszawa 2009.
 22. Krupski R.: Strategiczność zasobów. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9.
 23. Lippman, S., Rumelt R.: Uncertain Imitability: An Analysis of Interfirm Differences in Efficiency Under Competition. "Bell Journal of Economics" 1982, Vol. 13, No. 2.
 24. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. AE, Poznań 2002.
 25. Makadok R.: Toward a Synthesis of the Resource-based and Dynamic-capability Views of Rent Creation. "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22.
 26. Mathews J.A.: A Resource-based View of Schumpeterian Economic Dynamics. "Journal of Economics" 2002, Vol. 12.
 27. Maxwell J.A.: Qualitative Research Design: An Interactive Approach. SAGE Publications, Thousand Oaks, California 2005.
 28. Merriam S.B.: Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Jossey- -Bass, San Francisco 1998.
 29. Miles M., Huberman A.: Analiza danych jakościowych. Trans Humana, Białystok 2000. Miles R., Snow C.: Organizational Strategy, Structure and Process. McGraw-Hill, New York 1978.
 30. Miller D.: An Asymmetry-based View of Advantage: Towards an Attainable Sustainability. "Strategic Management Journal" 2003, Vol. 24.
 31. Nikodemska-Wołowik: Klucz do zrozumienia nabywcy - jakościowe badania marketingowe. Grupa Verde, Warszawa 2008.
 32. Nogalski B., Surawski B.M.: System informacji strategicznej w zarządzaniu uczącym się przedsiębiorstwem. W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 33. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 34. Pemberton J.D., Stonehouse G.H.: Organizational Learning and Knowledge Assets-an Essential Partnership. "The Learning Organization" 2000, Vol. 7, No. 4.
 35. Penrose E.: The Theory of the Growth of the Firm. Basil Blackwell, Oxford 1959.
 36. Peteraf M.A.: The Cornerstones of Competitive Advantage: a Resource-based View. "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 37. Pierscionek Z., Jurek-Stepien S.: Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2006.
 38. Reynolds T.J., Gutman J.: Laddering: Extending the Repertory Grid Methodology to Construct Attribute-Consequence-Value Hierarchies. In: Personal Values and Consumer Psychology. Eds. R. Pitts, A. Woodside. Lexington Books, Lexington MA 1984.
 39. Reynolds T.J., Gutman J.: Laddering Theory, Method, Analysis and Interpretation. "Journal of Advertising Research" 1988, Feb/March.
 40. Reynolds T.J., Gutman J.: An Investigation at the Levels of Cognitive Abstraction Utilized by the Consumers in Product Differentiation. In: Attitude Research Under the Sun. Ed. J. Eighmey. American Marketing Associtation, Chicago 1979.
 41. Rumelt R.P.: Foreword. W: Competence-based Competition. Red. G. Hamel, A. Heene, J. Wiley and Sons, Chichester 1994.
 42. Simon H.: Hidden Champions of the Twenty-First Century: The Success Strategies of Unknown World Market Leaders. Springer, Londyn 2009.
 43. Śliwiński R.: Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2011.
 44. Sperling G.: Product, Operation and Market Strategies of Technology-Intensive Born Globals: The Case of Israeli Telecommunication Born Globals. Doctoral Thesis at Helsinki School of Economics 2006.
 45. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 46. Teece D.J.: Strategic for Managing Knowledge Assets: The Role of Firm Structure and Industrial Context. "Long Range Planning" 2000, Vol. 33, No. 1.
 47. Teece D.J., Pisano G. and Shuen A.: Dynamic Capabilities and Strategic Fitt. "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18.
 48. Tyler G.W.: Growth and Export Expansion in Developing Countries: Some Empirical Evidence. "Journal of Development Economics" 1981, Vol. 9.
 49. Wernerfelt B.: A Resource-based View of the Firm. "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5.
 50. Witek-Hajduk M.: Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2010.
 51. Yin, R.K.: Case Study Research - Designs and Methods. SAGE Publications Inc., 2003
 • Krupski R.: Strategiczność zasobów. "Przegląd Organizacji" 2006, nr 9. - Przegląd Organizacji
 • Lippman, S., Rumelt R.: Uncertain Imitability: An Analysis of Interfirm Differences in Efficiency Under Competition. "Bell Journal of Economics" 1982, Vol. 13, No. 2. - J ECON
 • Burger S., Oldenbloom N.: South African and Singaporean Exporters: Their Attitudes, Information Sources and Export Problems. "South African Journal of Business Management" 1997, Vol. 28, No. 2. - South African Journal of Business Management
 • Pemberton J.D., Stonehouse G.H.: Organizational Learning and Knowledge Assets-an Essential Partnership. "The Learning Organization" 2000, Vol. 7, No. 4. - The Learning Organization
 • Mathews J.A.: A Resource-based View of Schumpeterian Economic Dynamics. "Journal of Economics" 2002, Vol. 12. - J ECON