×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Erystyka i etyka
 • Tytuły w innych językach:
  Eristic and ethics
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer 1 (710)
 • 29-40
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-6d46999a-fdd1-44d9-8913-522ef019e44a
 • 10.09.2015 16:12:15
 • Agnieszka Budzyńska-Daca
  Artykuł nie posiada afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Arystoteles, 1990, O dowodach sofistycznych, tłum. K. Leśniak [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, Warszawa.
 2. H. H. Benson, 2000, Socratic Wisdom: The Model of Knowledge in Plato’s Early Dialogues, New York.
 3. L. F. Bitzer, 1968, The Rhetorical Situation, “Philosophy and Rhetoric” 1, s. 1–14.
 4. Н. В. Блажевич, Ф. А. Селиванов, 1999, Зристика, Тюмень.
 5. A. Budzyńska-Daca, 2013, Eristic and dispute. Interpretation and application, FAR 2013, nr 2, s. 7–21.
 6. A. Budzyńska-Daca, 2013a, Konstrukcja sporu a środki dowodzenia w wielkich telewizyjnych debatach przedwyborczych, FAR 2013, nr 1, s. 18–33.
 7. Z. Cackowski, 2001, Życie ludzkie. Źródło i miara wartości, Lublin.
 8. A. Cegieła, 2011, Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej, Warszawa.
 9. G. Coli, 1991, Narodziny filozofi i, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa–Kraków.
 10. M. Dery, 1997, Flame Wars [w:] M. Dery (red.), The Discourse of Cyberculture, Durham, s. 1–10.
 11. M. Drożdż, 2008, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, „Studia Medioznawcze” nr 3(34).
 12. D. i A. Hildebrand von, 2002, Sztuka życia, Poznań.
 13. E. Jeliński, 2009, Odpowiedzialność (za słowo) u progu XXI wieku [w:] B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Retoryka i etyka, Poznań, s. 78–87.
 14. H. Jenkins, 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.
 15. M. Kocur, 2001, Teatr antycznej Grecji, Wrocław.
 16. K. Kopecka-Piech, 2011, Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” nr 3(46), s. 11–27.
 17. M. Korolko, 1998, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa.
 18. T. Kotarbiński, 1973, Przedmowa [w:] A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. B. i Ł. Konorscy, Kraków, s. 5–7.
 19. T. Kotarbiński, 1982, Traktat o dobrej robocie, Wrocław.
 20. T. Kotarbiński, 1993, Dzieła wszystkie. Ontologia, teoria poznania i metodologia nauki, Wrocław.
 21. T. Kotarbiński, 2003, Dzieła wszystkie. Prakseologia, t. 2, Wrocław.
 22. Краткий словарь по логике, 1991, под ред., Д. П. Горского, Москва.
 23. P. H. Lewiński, 2012, Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej, Wrocław.
 24. J. Z. Lichański, 2009, Etyczne korzenie retoryki [w:] B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Retoryka i etyka, Poznań, s. 9–20.
 25. R. Łyczywek, 1956, Z zagadnień erystyki sądowej, „Nowe Prawo” nr 9, s. 59–72.
 26. R. Łyczywek, O. Missuna, 1982, Sztuka wymowy sądowej, Warszawa.
 27. M. Maykowska, 1963, Motyw moralności mówcy w praktyce i teorii retorycznej, „Eos” LIII, f. 2, s. 254–265.
 28. C. Mielczarski, 2006, Idee społeczno-polityczne sofistów. U źródeł europejskiego pluralizmu politycznego, Warszawa.
 29. S. Niesiołowski, 2007, Retoryka i polityka [w:] B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Perspektywy polskiej retoryki, Poznań, s. 107–114.
 30. J. Nowakowski, 1979, Sztuka prowadzenia sporów – erystyka, „Palestra”, nr 5, s. 1–13.
 31. Plato, 1991, Gorgiasz, Menon, tłum. P. Siwek, Warszawa.
 32. Plato, 2002, Hippiasz mniejszy, Hippiasz większy, Eutydem, tłum. W. Witwicki, Kęty.
 33. J. Poulakos, 2006, “Eristic” Encyclopedia of Rhetoric (e-reference edition), wyd. T. O. Sloane, http://www.oxford-rhetoric.com/entry?entry=t223.e89 [dostęp 16.02.2007].
 34. A. Powell, 1997, The Greek World, New York.
 35. G. Reale, 2004, Historia filozofii starożytnej, t. 3: Systemy epoki hellenistycznej, tłum. E. I. Zieliński, Lublin.
 36. G. Reale, 2008, Historia filozofii starożytnej, t. 5: Słownik, indeksy i bibliografia, tłum. E. I. Zieliński, Lublin.
 37. R. C. Rowland, D. F. Womack, 1985, Aristotle’s View of Ethical Rhetoric, “Rhetoric Society Quarterly” 15, nr 1/2, s. 13–31.
 38. A. Schopenhauer, 1973, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. B. i Ł. Konorscy, przedmowa T. Kotarbiński, Kraków.
 39. M. Skwara, 2009, Między sofistyką a neopragmatyzmem, czyli o „etyce sytuacyjnej” [w:] B. Sobczak, H. Zgółkowa (red.), Retoryka i etyka, Poznań, s. 41–70.
 40. K. Szymanek, 2001, Sztuka argumentacji, Warszawa.
 41. A. Tomaszek, 2002, Pochwała Schopenhauera, czyli o sztuce prowadzenia sporów [w:] P. Grabarczyk (red.), Wymowa prawnicza, Warszawa, s. 109–117.
 42. D. Walton, 2004, Relevance in Argumentation, Mahwah.
 43. M. Więckiewicz, 2013, Spory internetowe fl ame wars – uwarunkowania i cechy, FAR 2013, nr 1, s. 80–96.
 44. S. Wolf, 2009, A System of Argumentation Forms in Aristotle, Springer Science&Business Media B.V., published online: 20 February 2009 [dostęp 02.04.2013].
 45. J. Wożdiestwienski, 1997, Tieoria ritoriki, Moscow.
 46. Ю. В. Вождественский, 1997, Теория риторики, Москва.
 47. Yun Lee Too, 2001, Education in Greek and Roman Antiquity, Boston.
 48. K. Zeidler, 2010, Erystyka A. Schopenhauera i jej praktyczne zastosowanie [w:] A. Fiutak (red.), Wymowa prawnicza, wyd. 3, Warszawa, s. 157–166.
 49. J. Ziomek, 1990, Retoryka opisowa, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • K. Kopecka-Piech, 2011, Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” nr 3(46), s. 11–27. - Studia Medioznawcze
 • R. C. Rowland, D. F. Womack, 1985, Aristotle’s View of Ethical Rhetoric, “Rhetoric Society Quarterly” 15, nr 1/2, s. 13–31. - RHETOR SOC Q
 • L. F. Bitzer, 1968, The Rhetorical Situation, “Philosophy and Rhetoric” 1, s. 1–14. - Philosophy and Rhetoric