×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Dobre praktyki, standardy i techniki zarządzania projektami
 • Tytuły w innych językach:
  Good practices, standards and techniques of project management
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2007,  numer 1(10)
 • 23-40
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-6eb2fc1b-040d-460a-99b3-838be2dedc8f
 • bwmeta1.element.desklight-492056b9-97db-46d8-954f-20b17c8c0acf
 • 05.10.2015 14:46:06
 • Kinga Sałapa [1]
 • [1] Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Collegium Medicum
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bodych M. 2006. Certyfikacja kierowników projektów [pdf online]. Warszawa: Project Management Institute. Dostępny w Internecie: www.konferencje.software.com.pl/Images/Gigacon/sp/ProjectManagementInstitute_WPC_2006.pdf
 2. Dałkowski B.T. [2006]. System certyfikacji menedżerów projektu IMPA Four-Level-Certification Program [pdf online]. Warszawa: Stowarzyszenie Project Management Polska. Dostępny w sieci Internet: http://generalconsulting.pl/studiapodyplomowe-zp/pliki/System_certyfikacji_IPMA-4LC.pdf.
 3. Encyklopedia zarządzania [2006]. M-files Wiki [online]. Termin: zarządzanie przez projekty. Dostępny w Internecie: www.mfiles.ae.krakow.pl.
 4. Frame J.D. 2001. Zarządzanie projektami w organizacjach czyli Jak sprostać wymaganiom klienta na czas nie przekraczając budżetu. Warszawa: WIG-Press. ISBN 83-87014-77-X.
 5. Kamińska-Dojnikowska M. 2003. Kreator rozwoju gospodarki lokalnej: praktyczne rozwiązania wspierające projekty rozwoju tworzone przez instytucje lokalne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Suwałki: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 6. Kerzner H. [2006]. Cykl życia zarządzania projektami [online]. Gliwice: Onepress. Grupa Wydawnicza Helion. Dostępny w Internecie w serwisie: Nowoczesna Firma. Serwis: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: www.kadry.nf.pl/artykuly/artykul_6585.htm.
 7. Kerzner H. 1998. Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling and Con-Trolling New York: Wiley.
 8. Kerzner H. 2005. Advanced Project Management. Edycja polska. Gliwice: Helion. ISBN 83-7361-730-2.
 9. Komisja Europejska. 2004. Podręcznik Zarządzanie Cyklem Projektu Warszawa.
 10. Lock D. 2003. Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1445-6.
 11. Mingus N. 2002. Zarządzanie projektami. Tł. K. Kryk. Gliwice: Helion. ISBN 83-7197-830-8.
 12. Nędzi T. 2006a. Zarządzanie projektami UE – Project Cycle Management. [online]. Dostępny w Internecie w serwisie: Nowoczesna Firma: Serwis Ekspercki: PMI: www.kadry.nf.pl/artyku-ly/artykul_6351.htm.
 13. Nędzi T. 2006b. Metodyki, standardy i certyfikacja zarządzania projektami [online]. Dostępny w Internecie w serwisie: Nowoczesna Firma: Serwis Ekspercki: PMI: www.kadry.nf.pl/artykuly/artykul_6350.htm.
 14. Pawlak M. 2006. Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14625-7.
 15. PMI. 1996. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI. Network Square, Pensylvania.
 16. Polska: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie – Narodowa Strategia Spójności. 2006. Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. [pdf online]. Warszawa: Rada Ministrów. Dostępny w Internecie: www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B198-49 6FDEC4DFED/30009/NSRO_do_KE_po_SFC032007.pdf
 17. Prezentacja do Narodowej Strategii Spójności 2007–2013. Dostępny w Internecie: www.funduszestrukturalne.gov.pl.
 18. Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14846-2.
 19. Trocki M. 2005. Wprowadzenie do zarządzania projektami partnerskimi [online]. Szkolenie EQUAL. Dostępny w Internecie: www.equal.org.pl.
 20. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. 2003. Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1429-4.
 21. Wikipedia. [2006]. Wolna encyklopedia [online]. Termin: metodyka. Dostępny w Internecie: www.pl.wikipedia.org.
 • Kerzner H. [2006]. Cykl życia zarządzania projektami [online]. Gliwice: Onepress. Grupa Wydawnicza Helion. Dostępny w Internecie w serwisie: Nowoczesna Firma. Serwis: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: www.kadry.nf.pl/artykuly/artykul_6585.htm. - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi