×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020”
 • Tytuły w innych językach:
  Realization of the Aims of Sustainable Development in “Strategy for the Social and Economic Growth of Eastern Poland by 2020”
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  tom 5,  numer 1
 • 43-60
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-6f2ce86a-1b08-4088-b3d4-736fa20e2618
 • 3752
 • 11.10.2015 13:04:34
 • Anna Busłowska [1]
 • [1] University of Bialystok
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Budnikowski A. (1998), Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa.
 2. Jeżewski P. (2000), Ochrona środowiska i ekorozwój, SGH, Warszawa.
 3. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 4. Kiełczewski D. (2009), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok
 5. Kozłowski S. (1997), W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa.
 6. Dobrzańska B. M. (2007), Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 7. Pearce D. (1988), Economics, equity and sustainable development, „Futures”, Vol. 20, No. 6, http://dx.doi.org/10.1016/0016-3287(88)90002-X
 8. Poskrobko B. (1998), Sterowanie ekorozwojem, Tom I Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 9. Poskrobko B. (1997), Teoretyczne aspekty ekorozwoju, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1.
 10. Poskrobko B. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 11. Potoczek A. (2003), Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Agencja TNOiK i Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kujawscy, Toruń.
 12. Strzelecki Z. (2008), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa.
 13. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, (2008), Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., Załącznik do uchwały nr 278-08, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).
 15. Zabłocki G. (2002), Rozwój zrównoważony, idee, efekty, kontrowersje, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Poskrobko B. (1997), Teoretyczne aspekty ekorozwoju, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1. - Ekonomia i Środowisko