×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Konsolidacja fiskalna w trakcie prac nad corocznym budżetem państwa
 • Tytuły w innych językach:
  Fiscal Consolidation in the Course of Work Over Yearly Budget of State
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  tom 5,  numer 1
 • 27-42
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-6f71205a-34de-47d8-99f4-56e388bdd6eb
 • 3751
 • 11.10.2015 13:02:56
 • Marta Postuła [1]
 • [1] Kozminski University
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Schick A. (2012), Lessons from the Crisis: Will the Crisis Change Budgeting?, OECD, Paris.
 2. OECD, Restoring Public Finances, 2012 Update, OECD Publishing, Paris, 2012.
 3. Rada Ministrów (2012), Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Omówienie, Warszawa.
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).
 6. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1706).
 7. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z dnia 26 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1578).
 8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 291, poz. 1707).
 9. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr. 2012, poz. 1548 poz. ).
 10. Ministerstwo Finansów (2012a), Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa.
 11. Ministerstwo Finansów (2012b), Program konwergencji Aktualizacja 2012, Warszawa.
 12. Rada UE (2009a), Decyzja Rady (UE) nr 589/2009 z 7 lipca 2009 roku o istnieniu nadmiernego deficytu w Polsce, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202/46 z 4.8.2009 r.
 13. Rada UE (2009a), Rekomendacja Rady (UE) nr 11400/09 z 6 lipca 2009 r. dla Polski w sprawie terminu korekty nadmiernego deficytu Council Recommendation to Poland with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań