×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Etyka w ekonomii a globalny kryzys gospodarczy
 • Tytuły w innych językach:
  Ethics in the Economics and the Global Economic Crisis
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 4,  numer 1
 • 105-116
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-7114d790-f625-4871-8ec3-0e628ea41d6f
 • 7578
 • 11.10.2015 15:09:18
 • Katarzyna Kamińska [1]
 • [1] Nicolaus Copernicus University
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Benedykt XVI(2009), Encyklika Caritas in veritate- Miłość w prawdzie, Wydawnictwo AA, Kraków.
 2. Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
 3. Buchanan P.J. (2006), Śmierć Zachodu, Wydawnictwo Wektory, Wrocław,
 4. Clausen S., Zöttl I. (2009), America Forever, „Financial Times Deutschland”, 30.01.2009,
 5. Dolczewski R. (2009), W poszukiwaniu źródeł kryzysu. Oczami bankowca i menedżera - praktyka, http://www.pte.pl/pliki/1/53/W%20poszukiwaniu1.pdf (stan na dzień 19.09.2009).
 6. Eucken W. (2004), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. Aufl., Tübingen.
 7. Global Unions (2009), Statement to the London G 20 Summit. Global Unions London Declaration, April. http://www.gpn.org/ituc-csi_org_No_16_-_G20_London_Declaration_FINAL.pdf (stan na dzień 19.09.2009),
 8. Gruszecki T. (2005), Przedsiębiorca w teorii ekonomii i społecznej nauce Kościoła, [w:] S. Kowolik (red.), Materiały z VI Sympozjum Tarnogórskiego – Wolność wolnego rynku, KNS Fundacja Kolpinga, Tarnowskie Góry.
 9. Hahn A. (1945), Ende der Aera Keynes? Edgar Salin zum 75. Geburstag, „Kyklos”, vol. XX.
 10. Jan Paweł II(2000), Nagląca potrzeba refleksji nad ekonomią, Orędzie na dzień 1 stycznia 2000 roku, http://www.michaeljournal.org/refleksjinadekonomia.htm (stan na dzień 19.09.2009).
 11. Jan Paweł II(1987), Przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w dniu 13.06.1987, Podręcznik pokolenia JP 2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, Poznań.
 12. Kamińska K. (2009), Etyczny wymiar ekonomii w ordoliberalizmie, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Zawodności rynku – zawodności państwa – etyka zawodowa, cz. 1, Ekonomia i Prawo, t. V, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 13. Kołodko G. (2010), Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy, „Ekonomista” 2010, nr 1.
 14. Korten D. C. (2002), Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź.
 15. Koslowski P. (1999), Die Aufgaben der Philosophie Heute, Wien.
 16. Koslowski P. (1985), Über Notwendigkeit und Möglichkeit einer Wirtschaftsethik, Scheidewege, „Jahresschrift für skeptisches Denken”, Nr. 15.
 17. Krąpiec M. (2008), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, http://www.ptta.pl/pef/pdf/e/ekonomika.pdf (stan na dzień19.10.2008).
 18. Mayer T.(1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa.
 19. Michnowski L. (2009), Problemy kryzysu cywilizacyjnego w encyklice Caritas in veritate Benedykta XVI. Od „cywilizacji śmierci” do „cywilizacji miłości”. http://www.pte.pl/pliki/2/12/PoKTECiV_4.08.09.pdf. (stan na 19.09.2009).
 20. Sadowski Z. (2006), W poszukiwaniu drogi rozwoju – myśli o przyszłości świata i Polski, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.
 21. Samuelson A. (2005), Der Markt hat kein Herz, „Spiegel Special”, Die neue Welt, Nr. 7.
 22. Sekuła J. (1999), Uprawomocnienie etyki biznesu, [w:] A. Węgrzecki (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Kamińska K. (2009), Etyczny wymiar ekonomii w ordoliberalizmie, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Zawodności rynku – zawodności państwa – etyka zawodowa, cz. 1, Ekonomia i Prawo, t. V, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. - EKONOMIA I PRAWO