×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Saldo obrotów bieżących i mechanizm kursu walutowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2008-2012
 • Tytuły w innych językach:
  Current Account and Exchange Rate Mechanism in CEE Countries
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 187
 • 262-272
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-7204236c-b4c4-4eee-a5fa-8aa8ae50d4cd
 • uek-171300965
 • 10.08.2015 08:32:46
 • Jacek Pietrucha [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2012, International Monetary Fund.
 2. Borowski J.: Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski. PWE, Warszawa 2011.
 3. Chinn M., Wei S.: A Faith-Based Initiative: Does a Flexible Exchange Rate Regime Really Facilitate Current Account Adjustment? NBER Working Paper Series 14420, October 2008.
 4. Gervais O., Schembri L., Suchanek L.: External Stability, Real Exchange Rate Adjustment and the Exchange Rate Regime in Emerging-Market Economies. Bank of Canada Discussion Paper 2011-5, June 2011.
 5. de Grauwe P.: Economics of Monetary Union. Oxford University Press, New York 2009.
 6. Ghosh A., Qureshi M., Tsangarides C.: Is the Exchange rate Regime Really Irrelevant for external adjustment? "Economics Letters" 2013, Vol. 118.
 7. Herrmann S.: Do we Really Know that Flexible Exchange Rates Facilitate Current Account Adjustment? Some New Empirical Evidence for CEE Countries. Discussion Paper Series 1: "Economic Studies" 2009, No. 22.
 8. Montiel P.: Makroekonomia międzynarodowa. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 9. Najlepszy E., Sobański K.: Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się. PWE, Warszawa 2010.
 10. Raport na temat Pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. NBP, Warszawa 2009.
 11. Sławiński A.: Ryzyko utraty kontroli nad wysokością stopy procentowej w systemie izby walutowej. "Ekonomista" 2007, nr 2.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań