×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Języki migowe jako języki naturalne. Dane biolingwistyczne
 • Tytuły w innych językach:
  Sign languages as natural languages. Biolinguistic data
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2012,  tom 1,  numer 1
 • 19-27
 • Artykuł przeglądowy
 • polski
 • article-77d00972-de15-4415-80dc-2ec3eda9bc92
 • 09.09.2015 01:26:46
 • Adrian Krysiak [1]
 • [1] Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1606]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Aboitiz F, García RR, Bosman C, Brunetti E. Cortical memory mechanisms and language origins. Brain Lang. 2006; 98: 40–56.
 2. Allott R. The motor theory of language. W: von Raffler-Engel W, Wind J, Jonker A, red. Studies in Language Origins, Vol. 2. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company; 1991; 123–157.
 3. Arbib MA. From monkey-like action recognition to human language: An evolutionary framework for neurolinguistics. Behav Brain Sci. 2005; 28: 105–167.
 4. Aronoff M, Meir I, Padden C, Sandler W. Morphological Universals and the Sign Language Type. W: G. Booj, J. van Marle, red. Yearbook of morphology 2004. Dordrecht/Boston: Kluwer Academic Publishers; 2004; 19–39.
 5. Aronoff M, Meir I, Padden C, Sandler W. Language is shaped by the body. Behav Brain Sci. 2008; 31: 509–511; (komentarz do Christiansen, Chater 2008).
 6. Bavelier D, Brozinsky C, Tomann A. i wsp. Impact of early deafness and early exposure to sign language on the cerebral organization for motion processing. J Neurosci. 2001; 21(22): 8931–8942.
 7. Bavelier D, Corina D, Jezzard P i wsp. Hemispheric specialization for English and ASL: left invariance-right variability. Neuroreport. 1998; 9(7): 1537–1542.
 8. Bellugi U, Klima E.S, Poizner H. Sign language and the brain. Research Publications – Association for Research in Nervous and Mental Disease. 1998; 66: 39–56.
 9. Bellugi U, Poizner H, Klima ES. Brain organization for language: clues from sign aphasia. Hum Neurobiol. 1983; 2(3): 155–170.
 10. Bellugi U, Poizner H, Klima ES. Language, modality and the brain. Trends Neurosci. 1998; 12(10): 380–388.
 11. Casasanto D. Embodiment of abstract concepts: good and bad in right- and left-handers. J Exp Psychol Gen. 2009; 138(3): 351–367.
 12. Casasanto D, Chrysikou EG. When left is “right”: motor fluency shapes abstract concepts. Psychol Sci. 2011; 22(4): 419–422.
 13. Chomsky. Minimalist inquiries: the framework. W: Martin R, Michaels D, Uriagereka J, red. Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik. Cambridge, MA: MIT Press; 2000.
 14. Christiansen MH, Chater N. Language as Shaped by the Brain. Behav Brain Sci. 2008; 31: 489–509.
 15. Coelho CA, Duffy RJ, Purdy MH. Communication skills in an aphasic deaf adult. Arch Phys Med Rehabil. 1989; 70(2): 159–161.
 16. Coppola M, Newport EL. Grammatical Subjects in home sign: Abstract linguistic structure in adult primary gesture systems without linguistic input. Proc Natl Acad Sci USA. 2005; 102(52): 19249–19253.
 17. Corballis MC. From mouth to hand: gesture, speech, and the evolution of right-handedness. Behav Brain Sci. 2003; 26(2): 199–208.
 18. Corina DP, Bellugi U, Reilly J. Neuropsychological studies of linguistic and affective facial expressions in deaf signers. Lang Speech. 1999; 42(Pt 2–3): 307–331.
 19. Damasio AR. Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis; 1999.
 20. Damasio A, Bellugi U, Damasio H i wsp. Sign language aphasia during left-hemisphere Amytal injection. Nature. 1986; 322(6077): 363–365.
 21. Deacon TW. The Symbolic Species: The Co-evolution of Language and the Brain. New York: W.W. Norton; 1997.
 22. Fouts RS. Communication with Chimpanzees. W: Kurth G, Eibl-Eibesfeldt I, red. Hominisation and Behavior. Stuttgart: Gustav Fisher Verlag; 1975.
 23. Fouts RS, Mills ST. Najbliżsi krewni. Jak szympansy uświadomiły mi, kim jesteśmy. Poznań: Media Rodzina; 1999.
 24. Frank MJ, Loughry B, O’Reilly RC. Interactions between frontal cortex and basal ganglia in working memory: a computational model. Cogn Affective Behav Neurosci. 2001; 1: 137–160.
 25. Gardner RA, Gardner BT. Teaching Sign Language to a Chimpanzee. Science. 1969; 165: 664–672.
 26. Gardner RA, Gardner BT, Van Cantfort TE, red. Teaching Sign Language to Chimpanzees. Albany: State University of New York Press; 1989.
 27. Gleason JB, Bernstein Ratner N. Psycholingwistyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2005.
 28. Goldin-Meadow S. What children contribute to language-learning. Sci Prog. 1999; 82(Pt 1): 89–102.
 29. Goldin-Meadow S, Mylander C. Gestural communication in deaf children: noneffect of parental input on language development. Science. 1983; 221(4608): 372–374.
 30. Gordon N. The neurology of sign language. Brain Dev. 2004; 26(3): 146–150.
 31. Gorzelańczyk EJ, Nowakowski P. Pamięć, świadomość i biologiczne podłoże pochodzenia języka. Investigationes Linguisticae. 1999; 7: 161–172.
 32. Hauser MD, Chomsky N, Fitch WT.: The faculty of language: what is it, who has it, and how did it evolve? Science. 2002; 298(5598): 1569–1579.
 33. Havas DA, Glenberg AM, Gutowski KA i wsp. Cosmetic use of botulinum toxin-a affects processing of emotional language. Psychol Sci. 2010; 21(7): 895–900.
 34. Hobaiter C, Byrne RW. The gestural repertoire of the wild chimpanzee. Anim Cogn, 2001; 1–23. doi: 10.1007/ s10071-011-0409-2.
 35. Hurford JR. Language beyond our grasp: what mirror neurons can, and cannot, do for language evolution. W: Kimbrough Oller D, Griebel U, red. Evolution of Communication Systems: A Comparative Approach. The Vienna Series in Theoretical Biology. Cambridge MA: MIT Press; 2004; 297–313.
 36. Jones M.L, Quigley SP. The acquisition of question formation in spoken English and American sign language by two hearing children of deaf parents. J Speech Hear Disord. 1979; 44(2): 196–208.
 37. Kegl J, Senghas A, Coppola M. Creation through contact: Sign language emergence and sign language change in Nicaragua. W: Language creation and language change: Creolization, diachrony, and development. DeGraff M, red. MIT Press. 1999; 179–237.
 38. Kimura D, Battison R, Lubert B. Impairment of nonlinguistic hand movements in a deaf aphasic. Brain Lang. 1976; 3(4): 566–571.
 39. Krysiak AP. Perspektywa bio- i neurolingwistyczna jako nowa determinanta w badaniach nad językiem. W: Mikołajczyk B, Taborek J, Zabrocki W. (red.): Język w Poznaniu 1. Poznań: Wydawnictwo Rys; 2010; 97–118.
 40. Krysiak AP. Język jako element rozszerzonego fenotypu. Przyczynek do aplikacji koncepcji rozszerzonego fenotypu w badaniach nad językiem. W: Juszczyk K, Mikołajczyk B, Taborek J, Zabrocki W, red. Język w Poznaniu 2. Poznań: Wydawnictwo Rys; 2011: 95–105.
 41. Krysiak AP. Zaburzenia języka, mowy i komunikacji w chorobie Parkinsona. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2011; 6(1): 36–42.
 42. Laskowska I, Ciesielski M, Gorzelańczyk EJ. Udział jąder podstawy w regulacji funkcji emocjonalnych. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2008; 3(3–4): 107–115.
 43. Laskowska I, Gorzelańczyk EJ. Rola jąder podstawy w regulacji funkcji poznawczych. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2009; 4(1): 26–35.
 44. Liberman AM, Cooper FS, Shankweiler D.P, Studdert-Kennedy M. Perception of the speech code. Psychol Rev. 1967; 74(6): 431–461.
 45. Liberman AM, Mattingly IG. The motor theory of speech perception revised. Cognition. 1985; 21: 1–36.
 46. Łuria AR. Zaburzenia wyższych czynności korowych wskutek ogniskowych uszkodzeń mózgu. Wprowadzenie do neuropsychologii. Warszawa: PWN; 1967.
 47. MacSweeney M, Capek CM, Campbell R, Woll B. The signing brain: the neurobiology of sign language. Trends Cogn Sci. 2008; 12(11): 432–440.
 48. Meier R. Language acquisition by Deaf children. American Scientist. 1991; 79: 60–70.
 49. Morgan G, Kegl J. Nicaraguan Sign Language and Theory of Mind: the issue of critical periods and abilities. J Child Psychol Psychiatry. 2006; 47(8): 811–819.
 50. Newman AJ, Supalla T, Hauser P i wsp. Dissociating neural subsystems for grammar by contrasting word order and inflection. Proc Natl Acad Sci USA. 2010; 107(16): 7539–7544.
 51. Newman AJ, Supalla T, Hauser P. i wsp. Prosodic and narrative processing in American Sign Language: an fMRI study. Neuroimage. 2010; 52(2): 669–676.
 52. Niedenthal PM. Embodying Emotion. Science. 2007; 316: 1002–1005.
 53. Nowak MA. Evolutionary biology of language. Phil Trans R Soc Lond B. 2000; 355: 1615–1622.
 54. Nowak MA, Krakauer DC. The evolution of language. Proc Natl Acad Sci USA. 1999; 96: 8028–8033.
 55. Nowakowski P. Emocjonalne podłoże wypowiedzi językowych. Zarys problematyki z perspektywy biolingwistyki. W: Nowak P, Nowakowski P. (red.) Język, Komunikacja, Informacja. Tom I. Poznań: Sorus: 2006; 143–155.
 56. Petitto LA. Are signed languages “real” languages? Evidence from American Sign Language and Langue des Signes Québecoise. Signpost (International Quarterly of the Sign Linguistics Association). 1994; 7(3): 1–10.
 57. Petitto LA. On The Biological Foundations of Human Language. W: Emmorey K. and Lane H, red. The signs of language revisted: An anthology in honor of Ursula Bellugi and Edward Klima. Mahway, N.J.: Lawrence Erlbaum Assoc. Inc; 2000.
 58. Petitto LA, Katerlos M, Levy BG i wsp. Bilingual signed and spoken language acquisition from birth: Implications for mechanisms underlying bilingual language acquisition. J Child Lang. 2001; 28: 453–496.
 59. Petitto LA, Marentette PF. Babbling in the manual mode: Evidence for the ontogeny of language. Science. 1991; 251: 1483–1496.
 60. Petitto LA, Zatorre RJ, Gauna K. i wsp. Speech-like cerebral activity in profoundly deaf people processing signed languages: implications for the neural basis of human language. Proc Natl Acad Sci USA. 2000; 97(25): 13961–13966.
 61. Pinker S. Rules of Language. Science. 1991; 253: 530–535.
 62. Pinker S, Jackendoff R. The faculty of language: what’s special about it? Cognition. 2005; 95: 201–236.
 63. Poizner H, Klima E, Bellugi U. What the hands reveal about the brain. Cambridge, MA: MIT Press; 1987.
 64. Pollick AS, de Waal FBM. Ape gestures and language evolution. Proc Natl Acad Sci USA. 2007: 104(19): 8184–8189.
 65. Reed JL. Aphasia and Language Functioning of the Deaf. Am Ann Deaf. 1971; 116(4): 420–426.
 66. Rizzolatti G, Arbib MA. Language within our grasp. Trends Neurosci. 1998; 21(5): 188–194.
 67. Sacks O. Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem. Poznań: Zysk i S-ka; 2008.
 68. Saito K, Otsuki M, Ueno S. Sign language aphasia due to left occipital lesion in a deaf signer. Neurology. 2007; 69(14): 1466–1468.
 69. Sandler W, Meir I, Padden C, Aronoff M. The emergence of grammar: Systematic structure in a new language. Proc Natl Acad Sci USA. 2005; 102(7): 2661–2665.
 70. Senghas A. Language Emergence: Clues from a New Bedouin Sign Language. Curr Biol. 2005; 15(12): 463–465.
 71. Senghas A, Coppola M. Children creating language: how Nicaraguan sign language acquired a spatial grammar. Psychol Sci. 2001; 12(4): 323–328.
 72. Senghas A, Kita S, Özyürek A. Children creating core properties of language: Evidence from an emerging sign language in Nicaragua. Science. 2004; 305(5691): 1779–1782.
 73. Świdziński M. Języki migowe. W: Gałkowski T, Szeląg E, Jastrzębowska G., red. Podstawy neurologopedii. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego; 2005: 679–692.
 74. Vihman MM. The role of mirror neurons in the ontogeny of speech. W: Stamenov M, Gallese V, red. Mirror neurons and the evolution of brain and language. Amsterdam: John Benjamins; 2002: 305–314.
 75. Volterra V, Caselli M.C.: First stage of language acquisition through two modalities in deaf and hearing children. Ital J Neurol Sci. 1986; 5(Suppl): 109–115.
 • Casasanto D. Embodiment of abstract concepts: good and bad in right- and left-handers. J Exp Psychol Gen. 2009; 138(3): 351–367. - J EXP PSYCHOL GEN
 • Laskowska I, Ciesielski M, Gorzelańczyk EJ. Udział jąder podstawy w regulacji funkcji emocjonalnych. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2008; 3(3–4): 107–115. - Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 • Krysiak AP. Zaburzenia języka, mowy i komunikacji w chorobie Parkinsona. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2011; 6(1): 36–42. - Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 • Hobaiter C, Byrne RW. The gestural repertoire of the wild chimpanzee. Anim Cogn, 2001; 1–23. doi: 10.1007/ s10071-011-0409-2. - ANIM COGN
 • Rizzolatti G, Arbib MA. Language within our grasp. Trends Neurosci. 1998; 21(5): 188–194. - TRENDS IN NEUROSCIENCES
 • Laskowska I, Gorzelańczyk EJ. Rola jąder podstawy w regulacji funkcji poznawczych. Neuropsychiatria i Neuropsychologia. 2009; 4(1): 26–35. - Neuropsychiatria i Neuropsychologia
 • Liberman AM, Cooper FS, Shankweiler D.P, Studdert-Kennedy M. Perception of the speech code. Psychol Rev. 1967; 74(6): 431–461. - PSYCHOL REV
 • MacSweeney M, Capek CM, Campbell R, Woll B. The signing brain: the neurobiology of sign language. Trends Cogn Sci. 2008; 12(11): 432–440. - TRENDS COGN SCI
 • Havas DA, Glenberg AM, Gutowski KA i wsp. Cosmetic use of botulinum toxin-a affects processing of emotional language. Psychol Sci. 2010; 21(7): 895–900. - PSYCHOL SCI
 • Christiansen MH, Chater N. Language as Shaped by the Brain. Behav Brain Sci. 2008; 31: 489–509. - BEHAV BRAIN SCI
 • Senghas A, Coppola M. Children creating language: how Nicaraguan sign language acquired a spatial grammar. Psychol Sci. 2001; 12(4): 323–328. - PSYCHOL SCI
 • Aronoff M, Meir I, Padden C, Sandler W. Language is shaped by the body. Behav Brain Sci. 2008; 31: 509–511; (komentarz do Christiansen, Chater 2008). - BEHAV BRAIN SCI
 • Bavelier D, Corina D, Jezzard P i wsp. Hemispheric specialization for English and ASL: left invariance-right variability. Neuroreport. 1998; 9(7): 1537–1542. - Neuroreport
 • Bellugi U, Poizner H, Klima ES. Language, modality and the brain. Trends Neurosci. 1998; 12(10): 380–388. - TRENDS IN NEUROSCIENCES
 • Casasanto D, Chrysikou EG. When left is “right”: motor fluency shapes abstract concepts. Psychol Sci. 2011; 22(4): 419–422. - PSYCHOL SCI
 • Gorzelańczyk EJ, Nowakowski P. Pamięć, świadomość i biologiczne podłoże pochodzenia języka. Investigationes Linguisticae. 1999; 7: 161–172. - Investigationes Linguisticae
 • Kimura D, Battison R, Lubert B. Impairment of nonlinguistic hand movements in a deaf aphasic. Brain Lang. 1976; 3(4): 566–571. - BRAIN AND LANGUAGE
 • Arbib MA. From monkey-like action recognition to human language: An evolutionary framework for neurolinguistics. Behav Brain Sci. 2005; 28: 105–167. - BEHAV BRAIN SCI
 • Reed JL. Aphasia and Language Functioning of the Deaf. Am Ann Deaf. 1971; 116(4): 420–426. - AM ANN DEAF