×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Plan daltoński jako narzędzie dla współczesnej edukacji. Konieczność czy ekstrawagancja?
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2013,  tom 10
 • 351-364
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-79241099-5320-421a-b211-61b00942c69b
 • 581113
 • 02.10.2015 13:50:45
 • Barbara Moraczewska author [1]
 • [1] Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Dorozińska A., Indywidualizacja drogą do sukcesu każdego dziecka, [w:] „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 9 (120).
 2. Dryjas K., Plan Daltoński w Polsce, [w:] Międzynarodowa konferencja „Edukacja według planu daltońskiego – wiedza i praktyka”, Łódź 2012.
 3. Dryjas K., Wróbel A., Plan daltoński odpowiedzią na indywidualizacje w nauczaniu, [w:] Międzynarodowa konferencja „Edukacja według planu daltońskiego – wiedza i praktyka”, Łódź 2012.
 4. Kupisiewicz C., Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.
 5. Lewandowska E., Pedagogika znana, czy nieznana, [w:] Międzynarodowa konferencja „Edukacja według planu daltońskiego – wiedza i praktyka”, Łódź 2012.
 6. Parkhurst H., Wykształcenie według planu daltońskiego, Wydawnictwo Książnica – Atlas, Lwów 1928.
 7. Pedagogika, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2006.
 8. Röhner R., Jak dziś wygląda plan daltoński, [w:] „Bliżej Przedszkola” 2010, nr 3 (114).
 9. Röhner R., Czy Dalton jest aktualny w obecnych czasach, [w:] Międzynarodowa konferencja „Edukacja według planu daltońskiego – wiedza i praktyka”, Łódź 2012.
 10. Röhner R., Wenke H., Pedagogika planu daltońskiego, Wydawnictwo Sor-Man, Łódź 2011.
 11. Röhner R., Plan daltoński wzorcowym narzędziem dla współczesnej edukacji, „Bliżej Przedszkola” 2011, nr 11 (122).
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, DzU 2009 r., nr 4, poz. 17.
 13. Sowińska A., Plan daltoński w Szkole Podstawowej, [w:] Międzynarodowa konferencja „Edukacja według planu daltońskiego – wiedza i praktyka”, Łódź 2012.
 14. B. Śliwerski, Recepcja planu daltońskiego Helen Parkhurst w Polsce, [w:] R. Röhner, H. Wenke, Pedagogika planu daltońskiego, Wydawictwo Sor-Man, Łódź 2011.
 15. Konieczko E., W drodze do edukacji daltońskiej, http://plandaltonski.pl/publikacje/115-w-drodze-do-edukacji-daltonskiej (dostęp: 31.07.2013).
 16. Lewandowska E., Pedagogika planu daltońskiego, http://www.dalton.org.pl/artyk.php (dostęp: 9.08.2013).
 17. Mönks F. J., Ypenburg I. H., Koncepcje wychowania wg. Marii Montessori, http://www.deon.pl/inteligentnezycie/wychowanie-dziecka/art,112,koncepcje-wychowania-wg-marii-montessori.html (dostęp: 1.08.2013).
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań