×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Antykonkurencyjne praktyki biznesowe w handlu międzynarodowym. Teoretyczna analiza przypadku karteli eksportowych
 • Tytuły w innych językach:
  Anticompetitive Business Agreements in the International Trade. Theoretical Analysis of the Case of Export Cartels
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2012,  numer nr 116
 • 169-177
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-7951f1d2-013b-42c3-9c13-ec7406c574ba
 • uek-171234363
 • 13.08.2015 13:37:24
 • Bartosz Michalski
 • [1] Uniwersytet Wrocławski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Becker G.: A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence. "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 98, No. 3.
 2. Budnikowski A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWE, Warszawa 2006.
 3. Coase R.H.: The Nature of the Firm. "Economica" 1937, Vol. 4, No. 16.
 4. Fama E.F., Jensen M.C.: Separation of Ownership and Control. "Journal of Law and Economics" 1983, Vol. XXVI.
 5. Furubotn E.G., Richter R.: Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, 2003.
 6. Hayek F.: Competition as a Discovery Procedure. "The Quarterly Journal of Austrian Economics" 2002, Vol. 5, No. 3.
 7. Hayek F.: Indywidualizm i porządek ekonomiczny. Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 8. Klimczak B.: Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną. W: Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. S. Rudolf. WSEiA, Kielce 2005.
 9. Krueger A.O.: The Political Economy of the Rent-Seeking Society. "The American Economic Review" 1974, Vol. 64, No. 3.
 10. Levenstein M.C., Suslow V.Y.: What Determines Cartel Success? "Journal of Economic Literature" 2006, Vol. XLIV, March.
 11. Małysz J.: Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii. "Ekonomista" 2003, nr 3.
 12. Peszko A.: Nadzór korporacyjny w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej. W: Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. S. Rudolf. WSEiA, Kielce 2005.
 13. Peszko A.: Teoretyczne przesłanki rozwoju korporacji transnarodowych w świetle klasycznej ekonomii i nowej ekonomii instytucjonalnej. W: Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania. Red. S. Rudolf. WSEiA, Kielce 2009.
 14. Tarnawska K.: Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej. UE, Kraków 2010.
 15. Waltz K.: Struktura teorii stosunków międzynarodowych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 16. Ząbkowicz A.: Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. "Ekonomista" 2003, nr 6.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań