×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Partnerstwo publiczno-prywatne jako element public governance - polski rynek PPP na tle doświadczeń innych krajów
 • Tytuły w innych językach:
  Public-Private Partnership as an Element of Public Governance - Polish PPP Market Against the Background of Other Countries Experience
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  numer 209
 • 9-18
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-7ab70f5b-fdad-42e3-a9f4-824308e887b2
 • 04.07.2016 14:21:18
 • Bernadeta Baran [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. European Governance a White Paper, Commission of the European Communities, Brussels 2001.
 2. Guy Peters B., Pierre J., Governance Without Government? Rethinking Public Administration, "Journal of Public Administration Research and Theory" 1998, No. 8.
 3. Instytucje promocji i rozwoju PPP w wybranych krajach Europy i świata. Centra PPP, praca zbiorowa przygotowana na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundacja Centrum PPP, Warszawa 2011.
 4. Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1.
 5. Korbus B., Cieślak R., Zalewski D., Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Warszawa 2013.
 6. Maciaszczyk E., Autostrady jako przykład partnerstwa publiczno-prywatnego, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2010, nr 243.
 7. Managing the relationship to secure a successful partner in PFI projects, NAO 2001, http://www.nao.org.uk/publications/0102/managing_the_pfi_projects.aspx.
 8. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005.
 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa 2002.
 10. Private Finance Initiative (PFI), UK Parliament, Research Paper 01/117, 18 December 2001.
 11. Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, red. J. Hausner, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2013.
 12. Rudolf W., Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2010, nr 245.
 13. Wojciechowski E., Zarządzanie w sektorze publicznym - od modelu tradycyjnego do governance, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, PN AE we Wrocławiu nr 1161, Wrocław 2007.
 14. Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa 2011.
 15. http://www.centrum-ppp.pl.
 16. http://www.hm-treasury.gov.uk/ppp_index.htm.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań