×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Dochody własne a zmiany skłonności do inwestowania na przykładzie miast - powiatów grodzkich województwa śląskiego (2004-2009)
 • Tytuły w innych językach:
  Self-Generated Incomes and Changes in Tendences to Investment on the Example of the Cities Ccting as Counties of Silesian Voivodship
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 74
 • 45-64
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-7aecdb1e-1343-463c-99a2-d5c715f050ae
 • uek-171215649
 • 09.08.2015 17:18:46
 • Jan Czempas [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Czempas J., Dochody własne gmin i ich skłonność do inwestowania na przykładzie wybranych gmin woj. śląskiego w latach 1999-2005. W: Samorząd terytorialny w Polsce - szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach Unii Europejskiej. Red. Z. Strzelecki. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008
 2. Czempas J., Inwestycje gminne - znaczenie i pomiar. W: I Forum Samorządowe. Polska samorządność w integrującej się Europie. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
 3. Czempas J., Sytuacja dochodowa gmin i ich skłonność do inwestowania na przykładzie miast-powiatów grodzkich woj. śląskiego. W: Inwestycje i nieruchomości. Red. A. Nalepka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006
 4. Czempas J., Zmiany skłonności do inwestowania i zasobności dochodowej gmin wielkomiejskich woj. śląskiego w latach 1999-2005. W: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2007
 5. Dębski J., Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI w. T. 2. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2002, s. 75
 6. Drwiłło A., Gliniecka J., Finanse gminy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 142
 7. Dębski J., Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI w. T. 2. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2002
 8. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 71-73, 116-117
 9. Filipiak B., Strategie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. PWE, Warszawa 2008, s. 20,22
 10. Jabłoński W., Procesy inwestycyjne i ocena ich ekonomicznej efektywności, zarządzanie projektami zmian w firmie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2002, s. 15-19
 11. Kopańska A., Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2003, s. 29
 12. Maciejuk M., Inwestycje samorządowe w miastach województwa dolnośląskiego. W: Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej. Red. J. Słodczyk i D. Rajchel. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 53
 13. Miemiec W., Jastrzębska M. (red.), Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. UNIMEX, Wrocław 2006, s. 432
 14. Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2008, s. 39, 87
 15. Sochacka-Krysiak H. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym. Warszawa 2008, s. 177
 16. Sztando A., Progospodarcza polityka infrastrukturalna gmin. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 95
 17. Zimny A., Uwarunkowania efektywności inwestycji gminnych w sferze infrastruktury technicznej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Konin 2008, s. 12, 14
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań