×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Consequences of human overpopulation and strategies of its prevention
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2018,  tom 20,  numer 4
 • 415-428
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-7b42642f-1ca8-43b2-ba7f-a06f93ce570c
 • 07.03.2019 20:27:51
 • Marcin Ferdynus [1]
 • [1] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [1379]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Aristotle, Politics, translated by Benjamin Jowett, Kitchener 1999.
 2. Czaplicka K., Globalne ubóstwo. Perspektywa społeczno-ekonomiczna, „Dialogi o rozwoju” 1(2007), pp. 5-18.
 3. Frątczak E., Sytuacja demograficzna Polski okresu transformacji. Zmiany w podstawowych procesach demograficznych 1989-2006, in: Przedłużanie życia jako problem moralny, ed. B. Chyrowicz, Lublin 2008, pp. 77-147.
 4. Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, translated into Polish by B. Pietrzyk, Kraków 2008.
 5. Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa 2009.
 6. Góralczyk B., Kraina małych cesarzy, „Znak” 692(2013), no. 1, pp. 22-25.
 7. Gustavsson J. et al., Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention, Rome 2011, pp. 1-37.
 8. Hardin G., Lifeboat Ethics: The Case Against Helping the Poor, „Psychology Today” (1974), September, pp. 38-43.
 9. Holzer J. Z., Demografia, Warszawa 2003.
 10. Kleiber M., Memoriał Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN dla najwyż-szych władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie programu działań na rzecz poprawy sy-tuacji ludzi w starszym wieku, http://www.prognozy.pan.pl/index.php/memoriay/36-memoriay-w-sprawie/64-starzenie-si-spoeczestwa-2008 (access: 02.07.2018).
 11. Kwarciński T., Granice moralnej odpowiedzialności za problem światowego ubóstwa, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 9(2006), no. 1, pp. 233-244.
 12. Landes D. S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, trans-lated into Polish by H. Jankowska, Warszawa 2007.
 13. Mepham B., Bioetyka, translated into Polish by E. Bartnik, P. Golik, J. Klimczyk, Warszawa 2008.
 14. Parfit D., Overpopulation and the quality of life, in: Applied Ethics, ed. P. Singer, Oxford 1986, pp. 145-164.
 15. Parfit D., Racje i osoby, translated into Polish by W. M. Hensel, M. Warchała, Warszawa 2012.
 16. Pisula T., Kto wspiera chiński totalitaryzm?, „Służba Życiu” 1(2004), pp. 9-10.
 17. Plato, The Republic, http://www.gutenberg.org/files/1497/1497-h/1497-h.htm (access: 09.07. 2018).
 18. Pluta K., Historia teorii przeludnienia, „Służba życiu” 1(2004), pp. 6-9.
 19. Pluta K., Ludność świata - stan obecny, „Służba Życiu” 1(2004), pp. 11-12.
 20. Pluta K., Współczesne trendy demograficzne, „Służba Życiu” 1(2004), pp. 13-15.
 21. Sen A., Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford 1982.
 22. Singer P., Famine, Affluence and Morality, in: Ethical Theory. An Anthology, ed. R. Shafer-Landau, Oxford 2012, p. 466-473.
 23. Singer P., Practical Ethics, Cambridge 1993.
 24. Soniewicka M., Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami, Warszawa 2010.
 25. Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2012.
 26. Szczęch Sz., Przyrost nienaturalny, „Znak” 692(2013), no. 1, pp. 10-15.
 27. Wosińska W., Oblicza globalizacji, Sopot 2008.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań