×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Porównanie poziomu życia ludności w wybranych miastach województwa śląskiego
 • Tytuły w innych językach:
  Comparison of the Standard of Living in Different Cities of Silesia Region
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 95
 • 175-184
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-7bddf5f5-aa8c-45fe-9c76-f920d1dd6edb
 • uek-171232261
 • 10.08.2015 08:29:03
 • Katarzyna Warzecha
  Artykuł nie posiada afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. U. Grzega: Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych. AE, Katowice 2008; K. Warzecha: Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna. W: Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania. Red. S. Pongsy-Kania. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009
 2. J. Berbeka: Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. AE, Kraków 2006
 3. A. Luszniewicz: Statystyka poziomu życia ludności. PWE, Warszawa 1972.
 4. Cz. Bywalec: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. PWN, Warszawa 2007, s. 33
 5. Cz. Bywalec, L. Rudnicki: Podstawy ekonomiki konsumpcji. AE, Kraków 1999, s. 26.
 6. A. Luszniewicz: Statystyka społeczna: podstawowe problemy i metody. PWE, Warszawa 1982
 7. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków 2000
 8. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Red. A. Zeliaś. PWN, Warszawa 1989
 9. J. Berbeka: Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. AE, Kraków 2006, s. 45.
 10. W. Pluta: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1986
 11. J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988
 12. R. Wolny: Metody ilościowe w badaniach rynku. AE, Katowice 2009
 13. K. Heffner, P. Gibas: Analiza ekonomiczno-przestrzenna. AE, Katowice 2007
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań