×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Edukacja dorosłych jako siła twórcza kultury bezpiecznej pracy
 • Tytuły w innych językach:
  Adult education as a creative force culture of safe work
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  tom 4
 • 203-210
 • Artykuł przeglądowy
 • polski
 • article-7c610cf8-26b6-426f-bb45-c9e9e0af1f90
 • 26.05.2016 21:28:09
 • Wojciech Kazimierz Oleszak autor [1]
 • Marcin Wojciech Oleszak współautor [1]
 • [1] Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Gelpi E.: Przyszłość pracy, Warszawa 2006.
 2. Łaguna M.: Szkolenie. Jak je prowadzić, by…, Gdańsk 2004.
 3. Malewski M.: Edukacja dorosłych w pojęciu zgiełku. Próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki. [w:] Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja Nr 2, Wrocław 2001.
 4. Nowak J.: Praca - zawód - wychowanie. [w:] Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Red. T. Wujek. Warszawa 1992.
 5. Okoń W.: Słownik Pedagogiczny. Warszawa 1992.
 6. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod prze-wodnictwem Jacqes’a Delorsa, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Warszawa 1998.
 7. Słownik języka polskiego. Warszawa 2001.
 8. Sokołowicz N.: Edukacja całożyciowa - zarys pola problemowego. Edukacja 2006, Nr 4 (96).
 9. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP w 2009 r.
 10. Titley G. (red.): Zasadnicze elementy szkolenia. Pakiet szkoleniowy nr 6, Strasburg 2002.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań