×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  E-learning in the Education of People with Disabilities
 • Tytuły w innych językach:
  Zdalne nauczanie w edukacji osób niepełnosprawnych
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 20,  numer 1
 • 103-109
 • Artykuł przeglądowy
 • angielski
 • article-7ccc97ff-cc1d-4b05-a27f-dd909f56f62d
 • 447
 • 13.10.2015 20:23:17
 • Emilia Mikołajewska [1]
 • Dariusz Mikołajewski [2]
 • [1] Rehabilitation Clinic, Military Clinical Hospital No. 10 and Polyclinic, Bydgoszcz, Poland
 • [2] Division of Applied Informatics, Department of Physics, Astronomy and Applied Informatics, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Brak afiliacji
 1. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Support of education of disabled people using Ambient Intelligence = Wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych z użyciem Ambient Intelligence. Journal of Health Sciences 2014; 4, 14, 167-174
 2. Emilia Mikołajewska, Metody obiektywizacji wyników fizjoterapii. Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 2011; XXI, 101-107
 3. E. Mikołajewska, D. Mikołajewski, ATTEMPTS OF INTEGRATION OF SOLUTIONS FOR DISABLED PEOPLE. PRóBY INTEGRACJI ROZWIąZAń DLA OSóB NIEPEłNOSPRAWNYCH. Journal of Health Sciences 2011; 1, 3, 127-136
 4. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych do usprawniania. Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania 2013; IV/2013, 9, 21-44
 5. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Integrated IT environment for people with disabilities: a new concept. Open Medicine 2014; 9, 1, 177-182
 6. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Dobór komputera dla osób niepełnosprawnych – doświadczenia własne. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna 2012; 18, 3, 171-176
 7. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Zastosowania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych i egzoszkieletach medycznych. Pomiary Automatyka Robotyka 2011; 15, 5, 58-63
 8. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Bezpieczeństwo pracy z robotami rehabilitacyjnymi. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2012; nr 2, 9-11
 9. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Attempts of integration of solutions for disabled people. Journal of Health Sciences 2011; 1, 3, 127-136
 10. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Wybrane rozwiązania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych. Postępy Rehabilitacji 2011; XXV, 1, 11-18
 11. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Interfejsy człowiek–komputer dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2014; 68, 1, 53–61
 12. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Nowoczesne rozwiązania techniczne w usprawnianiu funkcji kończyn górnych. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2012; 66, 4, 34–40
 13. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Możliwości wykorzystania robotów rehabilitacyjnych w usprawnianiu funkcji kończyn górnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013; 1, 1, 130-139
 14. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Możliwości wykorzystania egzoszkieletu medycznego jako nowoczesnej formy terapii. Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania 2012; IV/2012, 5, 121-141
 15. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Możliwości automatyzacji i robotyzacji otoczenia osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania 2013; II/2013, 7, 107-126
 16. Dariusz Mikołajewski, Ewa Tomaszewska, Mariusz Kaczmarek, BCI-controlled mechatronic devices, systems, and environments. Journal of Health Sciences 2014; 4, 2, 181-190
 17. Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Nowoczesne rozwiązania techniczne w reedukacji chodu. Antropomotoryka 2012; 22, 59, 139-148
 1. Mikołajewska E, Mikołajewski D: Zdalne nauczanie (Polish only). Mag Pielęg Położ 2007, 12, 14.
 2. Mikołajewska E, Mikołajewski D: E-learning: Coraz częściej na odległość (Polish only). Mag Pielęg Położ 2008, 9, 17–18.
 3. Mikołajewska E, Mikołajewski D: Wheelchair Development from the Perspective of Physical Therapists and Biomedical Engineers. Adv Clin Exp Med 2010, 19, 6, 771–776.
 4. Best & Worst Online Degree Programs edition 2009. http://www.globalacademyonline.com/top_ten2009.html – access 08.11.2010.
 5. Chee Kyun Ng, Yeong Tat Liew, M. Iqbal Saripan et al.: Flexi E-Learning System: Disabled Friendly Education System. Eur J Soc Sci 2008, 7, 2, 120–127.
 6. Ng Chee Kyun, Liew Yeong Tat, M Iqbal Saripan et al.: Education for all: disabled friendly Flexi e-learning system. Preceedings of AEESEAP Regional Symposium on Engineering Education 2007, 120–124.
 7. Tenney J, Beggan A: Xerte online toolkits: content creation and distributed repository. Proceedings of International Association of Technology, Education and Development IATED, EDULEARN09, 2280.
 8. Xerte Online Toolkits web site. http://www.nottingham.ac.uk/toolkits/ – access 04.02.2011
 9. Santos OC, Boticario JG: Building virtual (learning) communities to support people with special needs upon ALPE Platform. Proceedings of IADIS International Conference on Web Based Communities 2006, 312–316.
 10. Official Web Site of the Polish Government Plenipotentiary for Disabled People. http://www.niepelnosprawni.gov. pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach – access 08.11.2010.
 11. Zeng X, Parmanto B: Web content accessibility of consumer health information web sites for people with disabilities: a cross sectional evaluation. J Med Internet Res 2004, 6(2), e19.
 12. Bruyère SM, Erickson W, VanLooy S: Information technology (IT) accessibility: implications for employment of people with disabilities. Work 2006, 27(4), 397–405.
 13. MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – access 05.02.2011.
 14. Hedrick B, Pape TL, Heinemann AW et al.: Employment issues and assistive technology use for persons with spinal cord injury. J Rehabil Res Dev 2006, 43(2), 185–198.
 15. McKinley W, Tewksbury MA, Sitter P: Assistive technology and computer adaptations for individuals with spinal cord injury. Neurorehabilitation 2004, 19(2), 141–146.
 16. Mikołajewska E: Komputer dla niepełnosprawnych (Polish only). Mag Pielęg Położ 2007, 4, 43.
 17. Mikołajewska E, Mikołajewski D: Od komputera do niezależności życiowej (Polish only). Niepełnosprawność Rehabil 2009, 1, 115–120.
 18. Sajeva M: E-learning: Web-based education. Curr Opin Anaesthesiol 2006, 19(6), 645–649.
 19. Chan CH, Robbins LI: E-Learning systems: promises and pitfalls. Acad Psychiatry 2006, 30(6), 491–497.
 20. Blair ME, Goldmann H, Relton J: Accessibility of electronically mediated education: policy issues. Assist Technol 2004, 16(2), 85–93.
 21. Bednarek J: Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych (Polish only). APS, Warszawa 2005.
 22. Gorajewska D (ed.): Społeczeństwo równych szans – tendencje i kierunki zmian (Polish only). APS, Warszawa 2005.
 • Mikołajewska E, Mikołajewski D: Wheelchair Development from the Perspective of Physical Therapists and Biomedical Engineers. Adv Clin Exp Med 2010, 19, 6, 771–776. - ADV CLIN EXP MED
 • Zeng X, Parmanto B: Web content accessibility of consumer health information web sites for people with disabilities: a cross sectional evaluation. J Med Internet Res 2004, 6(2), e19. - J MED INTERNET RES
 • Chan CH, Robbins LI: E-Learning systems: promises and pitfalls. Acad Psychiatry 2006, 30(6), 491–497. - ACAD PSYCHIATR
 • Mikołajewska E, Mikołajewski D: Od komputera do niezależności życiowej (Polish only). Niepełnosprawność Rehabil 2009, 1, 115–120. - Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 • Blair ME, Goldmann H, Relton J: Accessibility of electronically mediated education: policy issues. Assist Technol 2004, 16(2), 85–93. - ASSIST TECHNOL