×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Etos pracy w perspektywie badań longituidalnych nad preferencjami aksjologicznymi studentów UE Katowice
 • Tytuły w innych językach:
  Work Ethos in the Perspective of Longitudinal Study on Axiological Preferences of University of Economics in Katowice Students
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer nr 187
 • 156-170
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-7e7245ea-038e-43c5-bbd4-42ed2b16ecbd
 • uek-171299259
 • 24.08.2015 12:59:23
 • Michał Kapias [1]
 • Grzegorz (ks.) Polok [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Arystoteles: Etyka nikomachejska. PWN, Warszawa 1982.
 2. Bartnik Cz.: Teologia pracy ludzkiej. PAX, Warszawa 1977.
 3. Boecjusz A.M.: Przeciwko Eutychesowi i Nestorjuszowi. W: Idem: Traktaty teologiczne. Antyk, Kęty 2001.
 4. Chrobak T.: Etos chłopski w w programach stronnictw ludowych. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1992.
 5. Dąbrowska M.: Duchowość pracy ludzkiej w świetle encykliki 'Laborem exercens'. "Collectanea Theologica" 1983, nr 1.
 6. Dogiel G.: Antropologia filozoficzna. ITKM, Kraków 1992.
 7. Gałkowski J.: Praca i człowiek. PAX, Warszawa 1980.
 8. Herbut J.: Etos. W: Leksykon filozofii klasycznej. Red. J. Herbut. TN KUL, Lublin 1997.
 9. Jan Paweł II: Bądźcie świadkami prawdy i miłości. W: Idem: Wiara i kultura. Wydawnictwo KUL, Rzym-Lublin 1988.
 10. Jan Paweł II: Laborem exercens. Księgarnia św. Jacka, Katowice 1981.
 11. Kapias M., Kasperek K., Polok G.: Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej. Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
 12. Kapias M., Lipski A., Polok G.: Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu. Wydawnictwo UE, Katowice 2012.
 13. Kapias M., Polok G.: Osoba - cnota - wartość. Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
 14. Kapias M., Polok G.: Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej. Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 15. Kiereś H.: Praca i sztuka. "Człowiek w Kulturze" 2005, nr 17.
 16. Majka J.: Etyka życia gospodarczego. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1982.
 17. Polok G.: Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 18. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. II. PWN, Warszawa 1954.
 19. Stróżowski W.: Aksjologiczna struktura człowieka. "Kwartalnik Filozoficzny" 1998, nr 26.
 20. Tischner J.: Marksizm a teoria osobowości. "Znak" 1976, nr 263.
 21. Twardowski K.: Główne kierunki etyki naukowej. Wykładów z etyki część I. "Etyka" 1974, XIII.
 22. Valverde C.: Antropologia Filozoficzna. Pallottinum, Poznań 1998.
 23. Witek S.: Etos. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 3. Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2002.
 24. Wojciechowski J.: Podstawowe założenia humanizacji i polityki pracy. W: Człowiek i praca. Studia i szkice wokół chrześcijańskiej koncepcji pracy. Red. J. Wołkowski. PAX, Warszawa 1979.
 25. Znaniecki F.: Zagadnienie wartości w filozofii. E. Wende i Sp., Warszawa 1910