×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Prakseologia zarządzania zasobami ludzkimi GOPR w świetle osobowościowych determinant zachowań organizacyjnych ratowników Grupy Bieszczadzkiej
 • Tytuły w innych językach:
  Management praxeology of human resources in GOPR in the light of organisational behaviour pattern personality determinants of the Bieszczady Team Rescuers
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2008,  tom 11,  numer 1
 • 35-56
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-7ee8bcce-2fb7-40c7-b58b-b89ec87b2ab5
 • bwmeta1.element.desklight-83d9fde1-3d81-49e3-ae62-8cb75a822fc7
 • 05.10.2015 14:57:56
 • Kazimierz Mrozowicz [1]
 • [1] Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki [2674]
 • Brak afiliacji
 1. Kazimierz Mrozowicz, Diagnozowanie struktury motywacji jako determinanty modelowania zachowań organizacyjnych (na przykładzie ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2010; 15, 1, 31-54
 1. Ajdukiewicz K. 1983. Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Warszawa: Czytelnik.
 2. Bandura A. 1977. Social learning theory, Engelwood Cliffs: Prentice Hall.
 3. Brzeziński J. 1978. Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 4. Brzeziński J. 2005. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 83-01-14041-0.
 5. Fasiński A., Jonak A., Silberring J. 1983. Poradnik Ratownika GOPR. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj".
 6. Freud Z. 1984. Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: PWN.
 7. Gołąb A., Reykowski J. 1985. Studia nad rozwojem standardów ewaluatywnych. Wrocław: Ossolineum.
 8. Griffin R.W. 1999. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12019-3.
 9. Jagiełło M. 1996. Wołanie w górach. Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach. Warszawa: Wydawnictwo "Iskry".
 10. James W. 1962. Principles of Psychology, Dover, New York 1962.
 11. Jonak A. (red.). 2002. "Na każde wezwanie...": pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1952–2002. Praca zbiorowa. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK: Oficyna Wydawnicza „Wierchy”. ISBN 83-915387-5-3.
 12. Kotarbiński T. 1969. Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.
 13. Koźmiński A., Obłój K. 1989. Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0728-X.
 14. Koźmiński A., Piotrowski B. 1999. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12705-8.
 15. Leplat J. 1982. Accidents and Incidents Production: Method of Analysis. New York: "Journal of Occupational Accidents", nr 4.
 16. Łucewicz J. 1999. Organizacyjne zachowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 83-7011-368-0.
 17. Mrozowicz K. 2006. Niektóre aspekty zarządzania potencjałem osobowościowym na przykładzie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W: Lachiewicz S. (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji. Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 468–482.
 18. Mrozowicz K. 2006a. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych determinant zachowań ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Górskiego. Maszynopis dysertacji. Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 19. Mrozowicz K. 2006b. Zasoby ludzkie organizacji Niebieskiego Krzyża w pryzmacie funkcjonalnych cech osobowości. "Jarosławskie Studia Społeczne" nr 1/2006.
 20. Mrozowicz K. 2007. Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 1(10)/2007.
 21. Newcomb Th.M., Turner R. H., Converse Ph. E. 1970. Psychologia społeczna. Warszawa: PWN.
 22. Nowak S. 1965. Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa: PWN.
 23. Nowak S. 1970. Metodologia badań socjologicznych. Warszawa: PWN.
 24. Pawłow I.P. 1955. Wykłady o czynności mózgu. Warszawa: PZWL.
 25. Pervin L.A. 2001. Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.
 26. Petersen D. 1988. Safety Management – A Human Approach. New York: Alorey.
 27. Pidgeon N.F., Turner B.A. 1986. Human Error and Socio-Technical System Failure. In: A.S. Nowak (red.). Modeling Human Error in Structural Design and Construction. New York: American Society of Civil Engineers.
 28. Reykowski J. 1973. Postawy a osobowość. W: S. Nowak (red.) Teorie postaw. Warszawa: PWN.
 29. Reykowski J. 1975. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: PWN.
 30. Reykowski J. 1995. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Rotter T. 2001. Psychologia likwidacji wypadków drogowych. Kraków.
 32. Saari J. 1987 (red.). Successful Accident Prevention. Helsinki: Institute of Occupational Health. ISBN 9518016127.
 33. Skinner B.F. 1981. Zachowanie się organizmów. Warszawa: PWN.
 34. Spielberger C.D. 1975. The Measurement of state and trait Anxiety: Conceptual and methodological issues. W: Levi L. (ed.) Emotions – their parametres and measurement, Razen Press, New York.
 35. Stalewski T., Łucewicz J. 1994. Socjologia organizacji. Problemy podstawowe. Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska.
 36. Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1977. Zakopane.
 37. Statut Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 1991. Zakopane.
 38. Stawowska L. 1973. Diagnoza typów osobowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 39. Stawowska L. 1983. Psychologia różnic indywidualnych dzieci i młodzieży. Katowice: Wyd. AWF.
 40. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. 2001. Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-208-1295-X.
 41. Strelau J. 1974. Temperament i typ układu nerwowego. Warszawa: PWN.
 42. Strelau J. (red.). 1974a. Rola cech temperamentalnych w działaniu, Wrocław: Ossolineum.
 43. Strelau J. 1982. Regulacyjne funkcje temperamentu, Ossolineum, Wrocław.
 44. Strelau J. 1985. Temperament, osobowość, działanie. Warszawa: PWN.
 45. Strelau J., Eliasz A., Klonowicz T. 1974. Charakterystyka czasowa zachowania się – na przykładzie wybranych reakcji motorycznych i werbalnych. W: J. Strelau (red.) Rola cech temperamentalnych w działaniu. Wrocław: Ossolineum.
 46. Studenski R. 1986. Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 47. Studenski R. 1994. Szacowanie i ograniczanie ryzyka. "Atest – Ochrona Pracy", nr 6.
 48. Studenski R. 1996. Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 83-85718-47-8.
 49. Szczepański J. 1978. Ludzkie sprawy. Warszawa: Czytelnik.
 50. Wrześniewski K., Sosnowski T. 1987. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, Podręcznik PTP, Warszawa.