×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Badania demoskopijne pracowników jako przejaw wykorzystania założeń marketingu personalnego
 • Tytuły w innych językach:
  Employee Survey As a Form of Personal Marketing (on the Example of Own-desk Research in Toruń
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2009,  tom 2,  numer 1
 • 95-104
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-8024771e-7ed6-4b7a-b591-56f293a6bd09
 • 7563
 • 11.10.2015 14:55:42
 • Dawid Szostek [1]
 • [1] Nicolaus Copernicus University
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 2. Baruk A. I., Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.
 3. Biały A., Bojkoty bardziej realne, „Rzeczpospolita” 29.09.2008.
 4. Krokowska J., Kołodziejski S., Badania opinii pracowników w praktyce zarządzania, Imperia, Łódź 2007.
 5. Levine M., Rozbite okna, rozbita firma. O skromnych środkach i wspaniałych efektach, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 6. Lipka A., Marketing stanowisk pracy, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 1998.
 7. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Szostek D., Badania opinii pracowników w zarządzaniu organizacją opartą na satysfakcji i lojalności jej interesariuszy, [w:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. B. Godziszewskiego, („Dom Organizatora”) TNOiK, Toruń 2008.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań