×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Tłumacz jako agent nie-czytania
 • Tytuły w innych językach:
  The Translator as an Agent of Non-Reading
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  numer 1(10) Wędrujące pojęcia
 • 337-354
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-81e1d74e-238f-4f03-9db5-099c46d7a8c3
 • bwmeta1.element.desklight-b1a03f4a-56ec-4c3b-807b-85379fc35487
 • 06.10.2018 17:27:13
 • Marta Bucholc [1]
 • [1] Uniwersytet Warszawski [1679]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Baehr P. 2001. The „Iron Cage” and the „Shell as Hard as Steel”. Parsons, Weber, and the Stahlhartes Gehäuse Metaphor in the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, „History and Theory”, nr 40(2), s. 153–169.
 2. Baehr P. 2008. Caesarism, Charisma and Fate. Historical Sources and Modern Resonances in the Work of Max Weber, Transaction Publishers.
 3. Bal M. 2012. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury.
 4. Barańczak S. 2007. Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poez ji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Wydawnictwo a5.
 5. Bayard P. 2008. Jak rozmawiać o książkach, których się nie cz ytało?, tłum. M. Kowalska, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 6. Bettelheim B. 1991. Freud i dusza ludzka, tłum. D. Danek, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 7. Borowik I., Mucha J., red. 2015. Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 8. Bucholc M. 2013. Samotność długodystansowca. Na obrzeżach socjologii Norberta Eliasa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Czarnowski S. 2015. Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905–1937), red. K. Kończal, J. Wawrzyniak, tłum. F. Rogalski, D. Thiriet, Instytut Socjologii UW, Oficyna Naukowa.
 10. Levine D.N. 2015. Social Theory as a Vocation. Genres of Theory Work in Sociolog y, Transaction Publishers.
 11. Manterys A., Mucha J., red. 2009. Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 12. Merz-Benz P.U. 1996. Verstrickt in Geschichte. Norbert Elias in seiner Breslauer Zeit, [w:] Norbert Elias und die Menschenwissenschaften. Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, red. K.-S. Rehberg, Suhrkamp, s. 40–57.
 13. Mongardini C. 1996. „Ist die Gesellschaft möglich?” – Georg Simmel, Norbert Elias und die Aufgaben einer soziologischen Neuorientierung, [w:] Norbert Elias und die Menschenwissenschaften. Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, red. K.-S. Rehberg, Suhrkamp, s. 291–302.
 14. Musil R. 1971. Człowiek bez właściwości, t. 2, tłum. K. Radziwiłł,
 15. K. Truchanowski, J. Zeltzer, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 16. Nisbet R.A. 2002. Sociolog y as an Art Form, Transaction Publishers.
 17. Nowicka E., Głowacka-Grajper M., red. 2007. Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Schwentker W. 1998. Max Weber in Japan. Eine Untersuchung zur Wirkungsgeschichte 1905–1995, Mohr Siebeck.
 19. Schwentker W. 2014. Japanische Kontroversen über Max Webers Protestantische Ethik, [w:] Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung, red. M. Kaiser, H. Rosenbach, Mohr Siebeck.
 20. Sułek A. 2011. Le suicide w Polsce. Studium wędrówki i recepcji klasyki socjologicznej, [w:] tegoż, Obraz y z ż ycia socjologii w Polsce, Oficyna Naukowa, s. 17–54.
 21. Sztompka P. 2011. Cz y istnieje socjologia polska?, „Studia Socjologiczne”, nr 201(2), s. 43–54.
 22. Śpiewak P., red. 2006. Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań