×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Motywowanie pracowników kopalń węgla kamiennego do przestrzegania przepisów bhp
 • Tytuły w innych językach:
  Motivating employees of hard coal mines to comply with health and safety regulations
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  numer 11
 • 591-600
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-82b18cf7-7720-499c-9ce4-582d4366f38a
 • 30.09.2015 10:42:52
 • Katarzyna Tobór-Osadnik
 • Małgorzata Wyganowska
  Artykuł nie posiada afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011
 2. Caruth D.L., Caruth G.D., Pane S.S.: Staffing the Contemporary Organization. Greenwood Publishing Group, Westport, USA 2009
 3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2010
 4. Krzemień S., Krzemień A.: Sposób oceny ryzyka stresu zawodowego na stanowiskach pracy. IX Międzynarodowa Konferencja „Occupational Safety and Health”, Ostrava 12–13 kwietnia 2009. [Za:] Krzemień S.: Systemowo-informacyjne modele oceny stanu zagrożenia wstrząsami górniczymi w kopalniach węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1991
 5. Lubrańska A.: Psychologia pracy. Wydaw. Difin, Warszawa 2008
 6. Maslow A.: Motywacja i osobowość. PWN, Warszawa 2010
 7. Mrozowicz K.: Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2007, z. 1 (10)
 8. Zachowanie organizacyjne. Wybrane zagadnienia. (Red.) Potocki A. Difin, Warszawa 2005
 9. Robbins S.P.: Organizationa Behaviour. Wydaw. Pearson Education Singapore Pte Ltd. Singapore 2011
 10. Reykowski J.: Motywacja. Psychologia ogólna. T. 2. Wydaw. PWN, Warszawa 1992
 11. Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996
 12. Tobór-Osadnik K., Wyganowska M.: Materialne bodźce w systemach motywacyjnych w polskich przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 2013, nr 4
 13. Tobór-Osadnik K., Wyganowska M.: Postawy wobec bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10
 14. Tobór-Osadnik K., Wyganowska M.: Postawy członków zespołów pracowniczych a ich postawy indywidualne na przykładzie przestrzegania przepisów BHP. Praca, Zdrowie, Bezpieczeństwo 2007, nr 4
 15. Wyganowska M.: Podstawy zarządzania personelem dla inżynierów. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012
 16. Żarczyńska-Dobiesz A.: Adaptacja nowego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2008
 • Tobór-Osadnik K., Wyganowska M.: Materialne bodźce w systemach motywacyjnych w polskich przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego. Przegląd Górniczy 2013, nr 4 - Przegląd Górniczy
 • Tobór-Osadnik K., Wyganowska M.: Postawy wobec bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach górniczych węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze 2012, nr 10 - WIADOMOŚCI GÓRNICZE
 • Mrozowicz K.: Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2007, z. 1 (10) - Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie