×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Konsekwencje stosowania określonych systemów kursowych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Tytuły w innych językach:
  Consequences of Employing Different Exchange Rate Regimes in the Situation of Financial Crisis on the Example of Central-Eastern European Countries
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 4,  numer 1
 • 37-49
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-846a1564-5eb0-47fd-baf5-ff22c7d9eeac
 • 7573
 • 11.10.2015 15:07:19
 • Dorota Zbierzchowska [1]
 • [1] College of Social and Media Culture
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, maj 2009.
 2. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, grudzień 2009.
 3. Antas Ł. (2001), Systemy izby walutowej. Korzyści i zagrożenia dla krajów rozwijających się, „Materiały i Studia”, NBP.
 4. Aslund A. (2009), The East European Finacial Crisis, „Studia i Analizy”, CASE, No 395.
 5. Bordo M. D. (2003), Exchange Regimes Choice in Historical Perspective, „IMF Working Paper”.
 6. Bukowski S. (2007), Unia monetarna. Teoria i polityka, Warszawa.
 7. Caramazza F., Aziz J. (1998), Fixed or Flexible? Getting the Exchange Rate Right in the 1990s, IMF, Washington, „Economic Issues”, No. 13.
 8. De Grawe P. (2003), Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, Warszawa.
 9. Duttagupta R., Fenandez G., Karacadag C. (2005), Moving to the Flexible Exchange Rate. How, When, and How Fast?, International Monetary Fund, Washington.
 10. Fisher S. (2001), Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct?, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 15, No. 2.
 11. Frankel J. A. (1999), No Single Currency Regime is Right for all Countries or at all Times, „Essays in International Finance”, Princeton, New Jersey.
 12. Gosh A. R., Gulde A.-M., Wolf H. C. (2003), Exchange Rate Regime. Choices end Consequences, The MIT Press, Cambrige, Massachusetts.
 13. Gosh A. R., Ostry J. D. (2009), Choosing en Exchange Rate Regime. A new look at an old question: Should countries fix, float or choose something in between, „Finance and Development”, December.
 14. Guitián M. (1994), The Choice of an Exchange Rate Regime, [w:] R. Barth, Ch-H. Wong (red.), Approaches to Exchange Rate Policy. Choices of Developing and Transition Economies, IMF, Washington.
 15. IMF Annual Report (1999), Washington.
 16. Jakubiak M. (2000), Design and Operation of Existing Currency Board Arrangements, CASE, Warszawa.
 17. Jurek M., Marszałek P. (2007), Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne, Wyd. AE, Poznań.
 18. Mossa I. R., Bhatti H. (2009), The Theory and Empirics of Exchange Rates, World Scientific.
 19. Patena W. (2008), Łotwa w pułapce sztywnego kursu walutowego, „Ekonomista”, nr 1.
 20. Slay B., Pospišilová M. (2009), The Baltic Conundrum, „CASE Network E-briefs”, No. 9.
 21. Sławiński A. (2007), Ryzyko utraty kontroli nad wysokością realnej stopy procentowej w systemie izby walutowej, [w:] Własność i kontrola w teorii i praktyce, B. Polszakiewicz i J. Boehlke (red.), cz. I, Toruń.
 22. Szczepańska O, Sotomska-Krzysztofik P. (2003), Reżim kursowy a kryzysy walutowe – czy możliwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu płynnego?, „Bank i Kredyt”, nr 9.
 23. Viksnins J. (2009), Baltic monetary regimes in the XXIst century //www.georgetown.edu/faculity/viksning/papers (stan na 30 września).
 24. Wójcik C. (2005), Przesłanki wyboru systemów kursowych, SGH, Warszawa.
 25. Zbierzchowska D. (2009), Kontrola kursu walutowego – doświadczenia węgierskie, [w:] Zawodności rynków – zawodności państwa – etyka zawodowa, B. Polszakiewicz i J. Boehlke (red.), „Ekonomia i Prawo”, t. V.
 • Patena W. (2008), Łotwa w pułapce sztywnego kursu walutowego, „Ekonomista”, nr 1. - Ekonomista