×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Potencjalne wykorzystanie metod analizy historii zdarzeń do analizy przeżywalności przedsiębiorstw - addytywne i multiplikatywne modele relatywnych wskaźników przeżycia
 • Tytuły w innych językach:
  Application of Methods of Event History Analysis in Enterprises' Survival - Additive and Multiplicative Relative Survival Models
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 95
 • 73-81
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-883915be-409a-487b-bcf3-c471e7a92f52
 • uek-171232043
 • 10.08.2015 08:26:18
 • Aneta Ptak-Chmielewska
  Artykuł nie posiada afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. T. Hakulinen, L. Tenkanen: Regression analysis of relative survival rates. "Applied Statistics" 1987, No. 36, s. 309-317.
 2. J. Esteve, E. Benhamou, M. Croasdale, M. Raymond: Relative survival and the estimation of net survival: elements for further discussion. "Statistics in Medicine" 1990, No. 22, s. 2767-2784.
 3. P.W. Dickman, A. Sloggett, M. Hills, T. Hakulinen: Regression models for relative survival. "Statistics in Medicine" 2004, No. 23, s. 51-64.
 4. T.D. Buckley: Additive and Multiplicative Models for Relative Survival Rates. "Biometrics" 1984, Vol. 40, No. 1, s. 51-62.
 5. P.K. Andersen, M. Vaeth: Simple parametric and nonparametric models for excess and relative mortality. "Biometrics" 1989, No. 45, s. 523-535.
 6. R. Giorgi, G. Hedelin, P. Schaffer: Relative survival: comparison of regressive models and advice for the user. "Journal of Epidemiology and Biostatistics" 2001, No. 6(6), s. 455-462.
 7. E. Frątczak, U. Gach-Ciepiela, H. Babiker: Analiza historii zdarzeń. Teoria, przykłady zastosowań z wykorzystaniem programów: SAS, TDA, STATA. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 8. A. Nunes, E. Sarmento: Business Demography Dynamics in Portugal: A Non-Parametric Survival Analysis. Estudos do GEMF 2010, No. 9
 9. A. Nunes, E. Sarmento: Business Demography Dynamics in Portugal: A Semi-Parametric Survival Analysis. Estudos do GEMF 2010, No. 10
 10. A. Ptak-Chmielewska: Analiza przeżycia przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranego województwa. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Red. P. Dittmann. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN103, Wrocław 2010
 11. A. Ptak-Chmielewska: Ocena dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyty Naukowe nr 101, Warszawa 2010
 12. I. Markowicz, B. Stolorz: Wykorzystanie analizy historii zdarzeń do konstrukcji tablic żywotności firm. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 4.
 13. D. Appenzeller: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe 2004, nr 49. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 14. P. Dec: Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania nad ich skutecznością w Polsce. W: Bankructwa przedsiębiorstw, wybrane aspekty instytucjonalne. Red. E. Mączyńska. Przedsiębiorstwo Współczesne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. SGH, Warszawa 2008.
 15. P. Antonowicz: Ocena skuteczności badania polskich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu wybranych modeli dyskryminacyjnych. W: Bankructwa przedsiębiorstw, wybrane aspekty instytucjonalne. Red. E. Mączyńska. Przedsiębiorstwo Współczesne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. SGH, Warszawa 2008.
 16. P.C. Lambert, P.W. Dickman, C.P. Nelson, P. Royston: Estimating the crude probabilities of death due to cancer and other causes using relative survival models. "Statistics in Medicine" 2009
 17. N.E. Breslow: Analysis of survival data under proportional hazards model. "International Statistical Review" 1975, No. 43, s. 45-58
 • A. Ptak-Chmielewska: Ocena dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyty Naukowe nr 101, Warszawa 2010 - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
 • N.E. Breslow: Analysis of survival data under proportional hazards model. "International Statistical Review" 1975, No. 43, s. 45-58 - INT STAT REV
 • A. Ptak-Chmielewska: Analiza przeżycia przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranego województwa. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Red. P. Dittmann. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN103, Wrocław 2010 - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU