×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Historyczne uwarunkowania implementacji społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech
 • Tytuły w innych językach:
  Historical Conditions of Implementation of the Social Market Economy in Germany
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  numer nr 69
 • 170-178
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-89e06bc6-97c8-451c-9cd0-e06fd78442d9
 • uek-171274945
 • 09.08.2015 14:17:49
 • Joanna Czech-Rogosz [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. J.T. Hryniewicz: Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2004
 2. D.S. Landes: Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza. Warszawa 2005.
 3. J.G. Fichte: Zamknięte państwo handlowe i inne pisma. Fundacja Aletheia. Warszawa 1996. s. 151-244.
 4. G.W.F. Hegel: Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne. Wydawnictwo Spacja - Fundacja Aletheia, Warszawa 1994, s. 125-227.
 5. W. Eucken: Die Grundlagen der Nationalokonomie, Springer-Verlag, Berlin, Gottingen, Heidelberg 1950, s. 24-25
 6. T.K. Galbraith: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PWE, Warszawa 1992, s. 105.
 7. R. Klump: Soziale Marktwirtschaft Geistige Grundlagen, ethischer Anspruch, historische Wurzeln. W: Soziale Marktwirtschaft: Grundlagen, Entwicklungslinien, Perspektiven, Hrsg, von O. Schlecht, G. Stoltenberg. Herder Verlag, Freiburg, Basel. Wien 2001, s. 29;
 8. Wirtschaftssysteme im historischen Vergleich. Hrsg. von B. Schefold. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2004, s. 45
 9. W. Eucken: Die Entwicklung des ökonomischen Denkens. W: Wirtschaftsmacht und Wirtschaftsordnung. Londoner Vortrage zur Wirlschaftspolitik und zwei Beitrage zur Antimonopolpolitik. Lit Verlag, Münster 2001, s. 65-77.
 10. A. Kondracki, J. Dzięciołowski: Koncerny i kartele niemieckie. Czytelnik, Katowice 1951. s. 6.
 11. H.H.BarnikeI: Kartelle in Deutschland - Entwicklung, theoretische Ansätze und rechtliche Regelungen. W: Theorie und Praxis der Kartelle. Hrsg. H.H.BarnikeI. Darmstadt 1972, s. 13. Cyt. za E. Günter: Die geistigen Grundlagen des sogenannten .Josten-Entwurfs. W: Wirschaftsordgnung und Staatsverfassung. Festschrift tur Franz Bohm zum 80. Geburtstag, Hrsg. von H. Sauermann, EJ. Mestmäcker. J.C.B. Mohr(Paul Siebeck), Tübingen 1975. s. 184.
 12. G. Rink, W. Schwark: Wirtschaftsrecht Wirtschaftsverfassung, Kartellrecht. Wettbewerbsrecht Carl Heymanns Verlag, Koln 1986, s. 2.
 13. F. Rittner: Wettbewerbs- und Kartellrecht. 4. Aull. Heidelberg 1993, s. 132
 14. F. Bohm: Das Reichsgericht und die Kartelle. W: Reden und Schriften. Über die Ordnung einer freien Gesellschaft einer freien Wirtschaft und über die Wiedergutmachung. Hrsg. von E.J. Mestmäcker. Verlag C.F. Mülier. Karlsruhe 1960, s. 69.
 15. W. Eucken: Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus. "Weltwirtschalftliches Archiv" 1932, Bd. 36. s. 303.
 16. H. Lampert: Lehrbuch der Sozialpolitik. Sprinter-Verlag, Berlin. Heidelberg. New York, Tokyo 1994. s. 67.
 17. J. Krasuski: Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945. Wydawnictwo Poznańiskie, Poznań 1978, s. 136,
 18. S. Golinowska: Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne. PWN. Warszawa 1994, s. 68.
 19. H. Lampert: Die Ursachen der sozialen Frage im 19. Jahrhundert. W: Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft Band 2, Das Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. New York 1988, s, 47-71.
 20. H. Lampert, A Bossert: Sozialstaat Deutschland. Entwicklung - Gestalt - Probleme. Verlag Franz Vahlen, München 1992, s, 46.
 21. S.G. Kozłowski: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. Wydawniclwo UMCS. Lublin 1998. s 92.
 22. C. Łuczak: Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984, s. 123.
 23. H.U. Thamer: Wirtschaft und Gesellschaft unterm Hackenkreuz. W: Nationalsozialismus II. Führerstaat und Vernichtungskrieg. ,,Infomationen zur politischen Bildung" 2004, nr 266, s. 21-31.
 24. J. Starbatty: Ordoliberalismus. W: Geschichte der Nationalokonomie, Hrsg. von O. Issing. Verlag Franz Vahlen, München 2002, s. 251-270
 25. F. Böhm: Die Forschungs- und Lehrgemeinschaft zwischen Juristen und Volkswirten an der Universität Freiburg in de dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts. W: Reden und Schritten. Über die Ordnung einer freien Gesellschaft, einer freien Wirtschaft und Über die Wiedergutmachung. Hrsg. von E.J. Mcstmäcker. Verlag C.F. Müller, Karlsruhe 1960, s. 158-175.
 26. R. Ptak: Vom Ordoliberalislmus zur Sozialen Marktwirtschaft. Stationen des Neoliberalismus in Deutschland. Leske + Budrich, Opladen 2004, s. 57-58.
 27. B. Löffler: Soziale Marktwirtschaft und administrative Praxis. Das Bundeswirtschaftsministerium unter Ludwig Erhard. Fran Steiner Verlag, Wiesbaden 2002, s. 74-75.
 28. A. Müller-Armack: Die gesellschaftspolitische Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft. W: Wirtschallsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration. Verlag Rombach, Freiburg im Breisgau 1966, s. 301.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań