×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Ocena wybranych charakterystyk ilościowych i jakościowych okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdzonce
 • Tytuły w innych językach:
  Evaluation of selected characteristics of quantitative and qualitative periods without floods in the Zagożdżonka River
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 20
 • 108-118
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-93fc0a10-572a-49d6-960e-16c516c671b0
 • 10.09.2015 16:10:44
 • Ewa KAZNOWSKA author [1]
 • Leszek HEJDUK author [1]
 • [1] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska [1143]
 • Brak afiliacji
 1. Ewa Kaznowska, Kazimierz Banasik, Streamflow droughts and probability of their occurrence in a small agricultural catchment. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Land Reclamation 2011; 43, 1, 57-69
 2. Leszek HEJDUK, Sezonowa zmienność stosunku azotu do fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2012; 1, 21, 27-37
 1. BANASIK K., RUDZKA E., ŚMIETANKA A. 1996: Eutroficzne wskaźniki zanieczyszczeń w odpływie rzecznym z małej zlewni rolniczej. Przegląd Naukowy Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska 11: 23–29.
 2. BOGDANOWICZ R. 2005: Sezonowa zmienność transportu azotanów w rzekach Przymorza. Przegląd Geofizyczny L, 3–4: 249–263.
 3. BYCZKOWSKI A. 1999: Hydrologia. Tom II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. CIEPIELOWSKI A. 1987: Badanie związków pomiędzy podstawowymi parametrami fal wezbraniowych w wybranych profilach rzek. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
 5. DOJLIDO J., LESZCZYŃSKI A. 1985: Wpływ zanieczyszczeń obszarowych ze zlewni rolniczych na jakość wód powierzchniowych. Maszynopis. IMGW, Warszawa.
 6. DOJLIDO J., WOYCIECHOWSKA J., TABORYSKA B., SZKUTNICKI J. 1998: Wymywanie związków azotu i fosforu w zlewniach rolniczych dopływów górnej Wilgi. Wiadomości IMGW XXI (XLII), 4: 39–75.
 7. Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych i podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiślickim, 2005. Red. M. Żelazny. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 8. FARAT R., KĘPIŃSKA-KASPRZAK M., KOWALCZAK P., MAGER P. 1995: Susze na obszarze Polski w latach 1951–1990. Materiały badawcze IMGW. Gospodarka Wodna i Ochrona Wód 16. IMGW, Warszawa.
 9. HEJDUK L., BANASIK K. 2002: Badania zmienności uziarnienia rumowiska unoszonego w małej zlewni rolniczej. Przegląd Naukowy Inżynierii i Kształtowania Środowiska XI, 2 (25): 46–53.
 10. HEJDUK L., BANASIK K. 2008: Zmienność stężenia fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdzonki. Przegląd Naukowy Inżynierii i Kształtowania Środowiska XVII, 4 (42): 57–64.
 11. JAKUBOWSKI W., RADCZUK L. 2004: NIZOWKA 2003 software. In: Hydrological Drought. Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater. Eds. L.M. Tallaksen, H.A.J. van Lanen. Development in Water Sciences 48, CD-Appendix, Elsevier, Amsterdam.
 12. KAZNOWSKA E., BANASIK K. 2009: Ocena intensywności niżówek rzecznych w małej zlewni rolniczej Niziny Mazowieckiej w ostatnich 45 latach. Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus 8 (3–4): 5–16.
 13. KOWALIK P. 2001: Ochrona środowiska glebowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. MIODUSZEWSKI W., DANNOWSKI R., DEUMLICH D., RADCZUK E., OLEARCZYK D., KAJEWSKI I. 2002: Ocena zanieczyszczenia obszarowego w dorzeczu Odry. Obieg wody w zmieniającym się środowisku. Prace Instytutu Geografii AŚ w Kielcach 7, Kielce.
 15. MUSCUTT A.D., WITHERS P.J.A. 1996: The phosphorus content of river in England and Wales. Wat. Res. 30, 5: 1258–1268.
 16. ROSSA L., SIKORKI M. 2006: Odpływ wybranych substancji z obszarów zabudowy wiejskiej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 6, 1 (16): 335–347.
 17. YOUNG K., MORSE G.K., SCRIMSHAW M.D., KINNIBURGH J.H., MACLEOD C.L., LESTER J.N. 1999: The relation between phosphorus and eutrophication in the Thames catchment. UK. The Science of the Total Environment 228: 157–183.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań