×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Dystans psychiczny we współczesnej teorii internacjonalziacji przedsiębiorstw
 • Tytuły w innych językach:
  Psychic Distance in the Modern Theories of Companies' Internationalization
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2012,  numer nr 116
 • 179-188
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-94cbfb3b-14fe-474e-979c-b8cc89d8bc07
 • uek-171234423
 • 13.08.2015 13:37:49
 • Aleksandra Nizielska [1]
 • [1] Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [1073]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Beckerman W.: Distance and the Pattern of Inter-European Trade. "The Review of Economics and Statistics" 1956, No. 38 (1).
 2. Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Gdańsk 2004.
 3. Dow D., Larimo J.: Challenging and Conceptualization and Measurement of Distance and International Experience in Entry Mode Choice Research. "Journal of International Marketing" 2009, No. 2.
 4. Drogendijk R., Slangen A.: Hofstede, Schwartz, or Managerial Perception? The Effects of Different Cultural Distance Measures on Establishment Mode Choices by Multinational Enterprises. "International Business Review" 2006, No. 15.
 5. Gorynia M.: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 6. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2008.
 7. Gorynia M., Jankowska B.: Teorie internacjonalizacji. "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 10.
 8. House R., Javidan M., Hanges P., Dorfman P., Gupta V.: Culture, Leadership, and Organizations. The GLOBE Study of 62 Societies. Sage Publications, Thousands Oaks 2004.
 9. Johanson J., Wiedersheim-Paul P.F.: The Internationalization of the Firm: four Swedish Cases. "Journal of Management Studies" 1975, No. 12 (3).
 10. Johanson J., Vahlne J.E.: The Mechanism of Internationalization. "International Marketing Review" 1990, Vol. 7, No. 4.
 11. Misala J.: Teorie biznesu międzynarodowego. W: Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji. Red. M.K. Nowakowski. SGH, Warszawa 2005.
 12. Otta W.J.: Strategia przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna. Red. T. Gołębiowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 13. Przybylska K.: Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej. "Zeszyty Naukowe WSE w Bochni" 2005, nr 3.
 14. Russel C.D., Griffith D.A., Tihanyi I.: The Effect of Cultural Distance on Entry Mode Choice, International Diversification, and MNE Performance: a Meta Analysis. "Journal of International Business Studies" 2005, Vol. 36, No. 3.
 15. Witek-Hajduk M.K.: Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2010.
 16. Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. Red. K. Fonfara. PWE, Warszawa 2009.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań