×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Ocena stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrofitów na wybranych przykładach
 • Tytuły w innych językach:
  Ecological status assessment of rivers using macrophytes on selected examples
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 20
 • 75-83
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-95923999-0c35-4922-94d8-86e765e20306
 • 10.09.2015 16:10:44
 • Daniel GEBLER author [1]
 • Krzysztof SZOSZKIEWICZ author [1]
 • [1] Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Brak afiliacji
 1. A Grabińska, S. Szymczyk, B. Grabińska, Ocena stanu jakości wód rzek Omulew i Rozoga na podstawie makrofitów. Inżynieria Ekologiczna 2014; Nr 38, 129--135
 2. Edyta Sierka, Agnieszka Tomczak, Macrophytes in the assessment of river ecological condition on the example of Pszczynka River (Silesian Upland). Environmental & Socio-economic Studies 2013; 1, 3, 14-20
 1. AFNOR 2003: Qualite de l’eau. Determination de l’indice biologique macrophytique en riviere (IBMR). NFT: 90–395.
 2. ALLAN J.D. 1998: Ekologia wód płynących. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. CHEŁMICKI W. 2001: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. DOJLIDO J.R. 1995: Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 5. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
 6. HOLMES N.T.H., NEWMAN J.R., CHADD S., ROUEN K.J., SAINT L., DAWSON F.H. 1999: Mean Trophic Rank. A user’s manual. R&D Technical Report E38. Environment Agency, Bristol.
 7. JANAUER G.A. 2001: Macrophytes and the classification of the ecological status in rivers and likes. In: Classifi cation of Ecological Status of Lakes and Rivers. Ed. S. Back, K. Karttunen. TemaNord 584: 20–22.
 8. JUSIK Sz. 2009: Wpływ przekształceń morfologicznych wybranych cieków i zbiorników wodnych na występowanie makrofitów. Rozprawa doktorska. Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 9. LAMPERT W., SOMMER U. 1996: Ekologia wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. O’HARE M., BAATTRUP-PEDERSEN A., NIJBOER R.C., SZOSZKIEWICZ K., FERREIRA T. 2006: Macrophyte communities of European streams with altered physical habitat. Hydrobiologia 566: 197–210.
 11. PIETRUCZUK K., SZOSZKIEWICZ K. 2008: Ramowa dyrektywa wodna w praktyce. Makrofitowa metoda oceny rzek w monitoringu wód powierzchniowych w Wielkopolsce. Gospodarka Wodna 10: 408–410.
 12. RUTKOWSKI L. 2004: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. SCHNEIDER S., MELZER A. 2003: The Trophic Index o Macrophytes (TIM) – a new tool for indication the trophic state of running waters. International Review of Hydrobiology 88 (1): 29–67.
 14. STARMACH K. 1973: Wody śródlądowe. Zarys hydrobiologii. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 15. SZOSZKIEWICZ K., FEREIRA T., KORTE T., BAATRUP-PEDERSEN A., DAVY-BOWKER J., O’HARE M. 2006a: European river plant communities: the importance of organic pollution and the usefulness of existing macrophyte metrics. Hydrobiologia 566: 211–234.
 16. SZOSZKIEWICZ K., ZBIERSKA J., ZGOŁA T., JUSIK Sz. 2006b: Opracowanie podstaw metodycznych dla monitoringu biologicznego wód powierzchniowych w zakresie makrofitów i pilotowe ich zastosowanie dla części wód reprezentujących wybrane kategorie i typy. Etap II: Opracowanie metodyki badań terenowych makrofitów na potrzeby rutynowego monitoringu wód oraz metoda oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód na podstawie makrofitów. Tom I – Rzeki. Warszawa – Poznań – Olsztyn.
 17. SZOSZKIEWICZ K., ZGOŁA T., JUSIK Sz., HRYC-JUSIK B., DAWSON F.H., RAVEN P. 2007: Hydromorfologiczna ocena wód płynących. Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polskich. Poznań – Warrington. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. SZOSZKIEWICZ K., JUSIK Sz., ZGOŁA T. 2008: Klucz do oznaczania makrofitów dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 19. SZOSZKIEWICZ K., ZGOŁA T., JUSIK Sz., HRYC-JUSIK B., DAWSON F.H., RAVEN P. 2009: Hydromorfologiczna ocena wód płynących. Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polskich. Poznań – Warrington. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 20. SZOSZKIEWICZ K., ZGOŁA T., JUSIK Sz., ZBIERSKA J. 2010: Makrofitowa metoda oceny rzek. Podręcznik metodyczny do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o rośliny wodne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 21. ZBIERSKA J., MURAT-BŁAŻEJEWSKA S., SZOSZKIEWICZ K., ŁAWNICZAK A. 2002: Bilans biogenów w agroekosystemach Wielkopolski w aspekcie ochrony wód na przykładzie zlewni Samicy Stęszewskiej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań