×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  NETWORK ORGANIZATIONS AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  tom 7,  numer 4
 • 653-668
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-963800c0-454f-4064-90e0-476331d6595b
 • 11712
 • 23.07.2017 12:02:03
 • Katarzyna Kowalska [1]
 • [1] Pedagogical University of Cracow
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu – raport z I etapu badania (2013.07). Retrieved form https://csr.parp.gov.pl/files/74/455/456/17648.pdf.
 2. Belderbos, R., Capannelli, G., & Fukao, K. (2001). Backward Vertical Linkages of Foreign Manufacturing Affiliates: Evidence from Japanese Multinationals. World Development, 29(1).
 3. Burt, R. S. (2001). Structural Holes versus Network Closure as Social Capital. In N. Lin, K. Cook & R. S.Burt (Eds.). Social Capital: Theory and Research. Nowy Jork: Aldine Transaction.
 4. CENTRUMCSRCSR.PL. Brudny zysk (2013). Retrieved form http://www.centru mcsr.pl/wp-content/uploads/2013/10/Raport_Brudny-Zysk.pdf.
 5. Colla, E. (1997). La grande distribution en Europe. Paris: Vuibert.
 6. Ćwik, N. (2010). Wywiad z profesorem N. Craigiem Smithem z INSEAD Social InnovationCenter. Retrieved form http://www.rp.pl/artykul/493936.html ?print=tak.
 7. Domański, T. (2001). Strategie marketingowe dużych sieci handlowych. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Donaldson, T. (1989). The Ethics of International Business. New York-Oxford: Oxford University Press.
 9. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Raport. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. (2013). Retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl /wpcontent/uploads/2014/04/Raport_Odpowiedzialny_biznes_w_Polsce2013.Dobre_Praktyki.pdf.
 10. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów. (2011). Retrieved form https://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/ Wspolna_odpowiedzialnosc_FOB_2011.pdf.
 11. Gorynia, M. (Ed.) (2005). Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. Warszawa: PWE.
 12. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 13. Hansen, M. W., & Schaumburg-Muller, H. (2006). Introduction and Analytical Framework. In H. Schaumburg-Müller (Ed.). Transnational Corporations and Local Firms in Developing Countries – Linkages and Upgrading. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 14. Informacja o wynikach kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów) (2002). Białystok: NIK.
 15. Jarillo, J. C. (1995). Strategic Networks. Creating the Borderless Organization. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 16. Klimkiewicz, K. (2011). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 17. Kowalska, K. (2012). Rozwój polskich sieci detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 18. Krall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
 19. Michałowska, G. (1994). Stosunki międzyspołeczne. Geneza, struktura, funkcjonowanie. Warszawa: WUW.
 20. Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 21. Nakonieczna, J. (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 22. Przybylska, K. (2001). Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 23. Przybylska, K. (2005). Korzyści małych przedsiębiorstw działających w międzynarodowych sieciach produkcyjnych. In J. Rymarczyk & W. Michalczyk (Eds.). Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. Wrocław: AE we Wrocławiu.
 24. Przybylska, K. (2013). Born global. Nowa generacja małych przedsiębiorstw. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 25. Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zawansowanych technologii na rynkach zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 26. Robbins, R. H. (2006). Globalne problemy a kultura kapitalizmu. Poznań: Pro Publico.
 27. Taymaz, E., & Kilicaslan, Y. (2005). Determinants of Subcontracting and Regional Development: An Empirical Study on Turkish Textile and Engineering Industries. Regional Studies, 39.
 28. UNCTAD (2001). World Investment Report 2001. Promoting Linkages. New York, Genewa: United Nations.
 29. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań