×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Zależności między liberalizacją handlu a polityką ekologiczną w warunkach globalizacji gospodarki światowej
 • Tytuły w innych językach:
  Interlinkages Between Trade Liberalisation and Ecological Policy in Globalizing Economy
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2010,  tom 4,  numer 1
 • 163-173
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-96deebfa-041e-470d-a414-8383b5f06a25
 • 7583
 • 11.10.2015 15:10:59
 • Aneta Kuna-Marszałek [1]
 • [1] University of Łódź
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Brown L. R. (2003), Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi, Książka i Wiedza, Warszawa.
 2. Budnikowski A. (1998), Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa.
 3. Environment and trade. A handbook (2005), UNEP-IISD, Canada.
 4. Czaja S., Becla A. (2002), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Hoekman B., Kostecki M.M. (2002), Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Jaźwiński I. (2007), Podstawy polityki ekologicznej, [w:] Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu.PL, Warszawa.
 7. Kośmicki E., Czaja Z. (2002), Społeczeństwo i środowisko w dobie globalizacji gospodarki, ARw Poznaniu, Poznań.
 8. Rymarczyk J., Wróblewski M. (2005), 10 lat Światowej Organizacji Handlu, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Warszawa.
 9. Trade and environment (1999), WTO, Geneva.
 10. Świerkocki J. (2007), Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Wysokińska Z. (2001), Związki między liberalizacją handlu a ochroną środowiska w procesie globalizacji gospodarki i integracji europejskiej, http://ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2001_Wysokinska.pdf.
 12. www.unep.org
 13. www.wto.org
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań