×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Regional Differences in Innovation Activities of Industrial Enterprises in Poland
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  tom 9,  numer 2
 • 73-92
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-96e81431-9d7e-47d7-be39-09d501248354
 • 4456
 • 10.10.2015 14:15:03
 • Anna Stępniak-Kucharska [1]
 • [1] University of Lodz
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń.
 2. Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (ed.) (2007), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, Adam Marszałek, Toruń.
 3. Drucker P. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 4. European Commission (2003), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Innovation policy: updating the Union's approach in the context of the Lisbon strategy (COM 2003/112 final), http://eurlex. europa.eu (10.03.2013).
 5. European Commission (2010), Communication from the Commission Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, COM(2010) 2020 final.
 6. GUSA (2005), Nauka i technika w 2004 r., Warszawa.
 7. GUSA (2006),Nauka i technika w 2005 r., Warszawa.
 8. GUSA (2007),Nauka i technika w 2006 r, Warszawa.
 9. GUSA (2009),Nauka i technika w 2007 r., Warszawa.
 10. GUSA (2010),Nauka i technika w 2008 r., Warszawa.
 11. GUSA (2011),Nauka i technika w 2009 r., Warszawa.
 12. GUSA (2012),Nauka i technika w 2010 r., Warszawa.
 13. GUSB (2008), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, Warszawa.
 14. GUSB (2008), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Warszawa.
 15. GUSB (2009), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, Warszawa.
 16. GUSB (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Warszawa.
 17. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 18. Kuznets S. (1972), Innovations and Adjustment in Economic Growth, “Swedish Journal of Economics” No 74.
 19. Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i Kreatywnosc, Publishing USz, Szczecin.
 20. OECD/European Communities (2005), Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition.
 21. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 22. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl (1.03.2013)
 23. Stepniak-Kucharska A. (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LXXXVI.
 24. Szomburg J. (2004), Strategia lizbońska szansa dla Europy, IBnGR, Gdańsk.
 25. Wolak-Tuzimek A., Wolak-Kozera I. (2012), Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego [in:] Misztal P., Rakowski W. (ed.), Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań