×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  The Warsaw School of Marxism
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2017,  numer 2(13) Sociology Under State Socialism
 • 197-225
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • angielski
 • article-97217009-06a5-41cd-b634-b83c522f371c
 • bwmeta1.element.mhp-3dc56f7d-4fc9-48e7-af26-001838dfb430
 • 11.07.2018 13:43:32
 • Maciej Gdula [1]
 • [1] Uniwersytet Warszawski [1679]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Adorno T. W., Horkheimer M. 2002 [1947]. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments, ed. G.S. Noerr, transl. E. Jephcott, Stanford University Press.
 2. Bauman Z. 1964a. Wizje ludzkiego świata, Książka i Wiedza.
 3. Bauman Z. 1964b. Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Bauman Z. 1976. Socialism: An Active Utopia, George Allen & Unwin.
 5. Bauman Z. 1991. Modernity and Ambivalence, Polity Press.
 6. Bauman Z. 1998. Globalization: The Human Consequences, Polity Press.
 7. Bauman Z. 2003. Wasted Lives: Modernity and Its Outcasts, Polity Press.
 8. Bucholc M. 2013. “Warszawska Szkoła Historii Idei – o potrzebie porządku w historii myśli,” [in:] Wokół dorobku Warszawskiej Szkoły Historii Idei, ed. A. Kołakowski, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pp. 93–110.
 9. Burawoy M., Wright E.O. 2002. “Sociological Marxism,” [in:] Handbook of Sociological Theory, ed. J.H. Turner, Kluwer, pp. 193–261.
 10. Chałubiński M. 1991. Polityka i socjologia. Studium koncepcji Juliana Hochfelda, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Chałubiński M. 2007. Stanisław Ossowski, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 12. Collins R. 1998. Sociolog y of Philosophies, Harvard University Press.
 13. Czarnowski S. 2015. Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905–1937), eds. K. Kończal, J. Wawrzyniak, Oficyna Naukowa.
 14. Gawin D. 2013. Wielki zwrot. Ewolucja lewicy i odrodzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 1956–1976, Znak.
 15. Grochowska M. 2014. Strzelecki. Śladem nadziei, Świat Książki.
 16. Hirszowicz M. 1964. Konfrontacje socjologiczne, Książka i Wiedza.
 17. Hirszowicz M., Morawski W. 1967. Z badań nad społecznym uczestnictwem w organizacji przemysłowej, Książka i Wiedza.
 18. Hochfeld J. 1982a. Marksizm, socjologia, socjalizm. Wybór Pism, ed. J. Wiatr, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 19. Hochfeld J. 1982b [1948]. “O znaczeniu marksizmu,” [in:] J. Hochfeld, Marksizm, socjologia, socjalizm. Wybór Pism, ed. J. Wiatr, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 51–97.
 20. Hochfeld J. 1982c [1957]. “Z zagadnień parlamentaryzmu w warunkach demokracji ludowej,” [in:] J. Hochfeld, Marksizm, socjologia, socjalizm. Wybór Pism, ed. J. Wiatr, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 203–226.
 21. Hochfeld J. 1982d [1963]. “Studia o marksowskiej teorii społeczeństwa,” [in:] J. Hochfeld, Marksizm, socjologia, socjalizm. Wybór Pism, ed. J. Wiatr, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 403–663.
 22. Jasińska-Kania A. 2007. “O nauce i przyjaźni,” [in:] Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii, ed. A. Sułek, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pp. 366–379.
 23. Jasińska-Kania A., Siemieńska R. 1978. Wzory osobowe socjalizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 24. Kilias J. 2012. Jak socjologowie opowiadali o socjologii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 25. Kilias J. 2017. Goście ze wschodu. Socjologia Polska lat sześćdziesiątych XX wieku a nauka światowa, Nomos.
 26. Kołakowski A. 2013. Wokół dorobku Warszawskiej Szkoły Historii Idei, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 27. Kraśko N. 1996. Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920–1970, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Król M. 2010. Czego nas ucz y Leszek Kołakowski, Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
 29. Kuroń J., Modzelewski K. 2009. “List otwarty do Partii,” [in:] J. Kuroń, Dojrzewanie. Pisma polityczne 1964–1968, eds. S. Liszka, M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, pp. 5–89.
 30. Mills C.W. 1951. White Collars: The American Middle Classes, Oxford University Press.
 31. Morawski W. 1970. Konflikt przemysłowy w Ameryce. Praktyka, ideologia a nauka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 32. Morawski W., ed. 1979. Kierowanie w społeczeństwie. Analiza socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 33. Ossowski S. 1970 [1947]. “Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki,” [in:] S. Ossowski, Dzieła, vol. 6: Publicystyka, recenz je, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 189–202.
 34. Raciborski J. 2007. “Marksizm w warszawskiej socjologii uniwersyteckiej. Rozkwit i zmierzch,” [in:] Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii, ed. A. Sułek, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pp. 239–260.
 35. Schaff A. 1948. “Marksizm a rozwój nauki,” Myśl Współczesna, vol. 6/7, pp. 245–263.
 36. Shore M. 2009. Caviar and Ashes, Yale University Press.
 37. Siermiński M. 2016. Dekada przełomu. Polska lewica opoz ycyjna 1968–1980, Książka i Prasa.
 38. Śpiewak P. 1981. “W pół drogi. Warszawska szkoła historyków idei,” Więź, vol. 5(277), pp. 39–48.
 39. Sułek A. 2011. Obraz y z ż ycia socjologii w Polsce, Oficyna Naukowa.
 40. Szacki J., ed. 1995. Sto lat socjologii polskiej: od Supińskiego do Szczepańskiego. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 41. Tellenback S. 1975. The Social Structure of Socialist Society: The Polish Interpretation, University of California Press.
 42. Wesołowski W. 1966. Klasy, warstwy i władza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 43. Wesołowski W. 1974. Rola klasy robotniczej na obecnym etapie, Instytut Wydawniczy CRZZ.
 44. Wiatr J. 1968 [1966]. Cz y zmierzch ery ideologii? Problemy polityki i ideologii w świecie współczesnym, 2nd ed., Książka i Wiedza.
 45. Wiatr J. 1969. Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej, Książka i Wiedza.
 46. Wiatr J. 1973a. Społeczeństwo, polityka, nauka, Książka i Wiedza.
 47. Wiatr J. 1973b. “Juliana Hochfelda marksizm otwarty,” Studia Socjologiczne, vol. 4(51), pp. 47–63.
 48. Wiatr J. 2017. “Otwarty marksizm i odrodzenie socjologii: rola Juliana Hochfelda i Zygmunta Baumana,” Studia Socjologiczno-Polityczne, vol. 1(6), pp. 13–25.
 49. Woleński J. 1989. Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, Kluwer.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań