×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Miasta XXI wieku - w poszukiwaniu nowych przewag konkurencyjnych korporacji transnarodowych
 • Tytuły w innych językach:
  Cities of New Century - the Pursuit of New Competitive Advantages by Transnational Corporations
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2012,  numer nr 116
 • 53-62
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-98215d98-7953-424d-9a94-9e31d5fee747
 • uek-171233879
 • 13.08.2015 13:31:56
 • Teresa Pakulska [1]
 • [1] Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Barnay J.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991.
 2. Bartlett C.A., Ghoshal S.: Managing Across Borders: The transnational Solution. Harvard Business School Press, Boston 1989.
 3. Castells M.: Społeczeństwo sieci. PWN, Warszawa 2008.
 4. Florida R.: The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York 2004.
 5. Frenken K., Boschma R.A.: A Theoretical Framework for Evolutionary Economic Geography: Industrial Dynamics and Urban Growth as a Branching Process. Utrecht University, Utrecht, The Netherlands 2001.
 6. Galvin J., Hexter J., Hirt M.: Building a Second Home in China. "McKinsey Quarterly" 2010, June.
 7. Hamel G., Prahalad C.K.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990.
 8. Johnson G., Scholes, K. Whittington R.: Podstawy strategii. PWE, Warszawa 2010.
 9. Kim W.Ch., Mauborgne R.: Strategia błękitnego oceanu. MT Biznes Ltd, Warszawa 2005.
 10. Kuźnik F.: Modele kreatywnej aglomeracji miejskiej. W: Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Red. A. Klasik. AE, Katowice 2008.
 11. Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł.: Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy. Instytut Badań Strukturalnych Warszawa 2010.
 12. McKiernan P.: Strategy Past, Strategy Futures. "Long Range Planning" 1997, Vol. 30, No. 5.
 13. Pławski W.: Netokracja i konsumtariat, czyli nowy podział społeczny w epoce Internetu. http://www.teberia.pl/news.php?id=5250
 14. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Felberg SJA, Warszawa 2001.
 15. Turok I.: The Distinctive City:'Quality' as Source of a Competitive Advantage. University of Glasgow, Glasgow 2004.
 16. Wyzwania urbanizacji i rola ONZ-HABITAT. Wykład A. Kajumulo Tibaijuki, zastępcy Sekretarza Generalnego NZ. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 18.04.2008.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań