×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Międzynarodowa zdolność konkurencyjna Śląska w okresie transformacji
 • Tytuły w innych językach:
  International Competitive Ability of the Silesia Economy during the Transformation Period
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2012,  numer nr 116
 • 35-52
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-9a8ac9bf-53b7-43dd-baf2-a6965b02bd08
 • uek-171233875
 • 26.08.2015 14:26:32
 • Józef Misala [1]
 • Elżbieta J. Siek [2]
 • [1] Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Politechnika Radomska
 • [2] Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Eurostat Regional Yearbook 2010. EuroStat, Luxembourg.
 2. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S.: Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach 2000-2006. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2008.
 3. Geisler R.: Learning Regional Community on the Road to the Knowledge-based Economy; The Case of Upper Silesia. W: The Knowledge-Based Economy in Transition Countries. Red. K. Piech. School of Slavonic and East European Studies, London 2004.
 4. Gorzelak G.: Szanse polskich regionów w konkurencyjnej otwartej gospodarce. Regional Studies Association, Warszawa 2005 (maszynopis powielony).
 5. Growing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion, European Commission, Brussels 2007.
 6. Hämälläinen T.J.: National Competitiveness and Economic Growth. The Changing Determinants of Economic Performance in the World Economy. Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 7. Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. AE, Wrocław 1999.
 8. Martin R.J.: A Study on the Factors of Regional Competitivenss. University of Cambridge, Cambridge 2005.
 9. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski u progu XXI wieku. Red. J.W. Bossak, W. Bieńkowski. SGH, Warszawa 2001 i 2004.
 10. Misala J.: Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej. SGH, Warszawa 2009.
 11. Misala J.: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. PWE, Warszawa 2011.
 12. Misala J.: Śląsk w gospodarce Europy i świata. Zarys historii i perspektyw. SGH, Warszawa 2011 (maszynopis powielony).
 13. Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 14. Rocznik Statystyczny Województw. GUS, Warszawa, wybrane wydania.
 15. Siebert H., Klodt H.: Towards Global Competition; Catalysts and Constraints. In: The Future of the Global Economy: Towards a Long Boom? OECD, Paris 1999.
 16. Sukces rozwojowy polskich województw. Red. T. Kalinowski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 17. Szafranek E.: Determinanty konkurencyjności regionów. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Studia i Monografie. Uniwersytet Opolski, Opole 2010, nr 443.
 18. Szczepański M.S.: Konurbacja górnośląska w procesie społeczno-gospodarczych przemian. Forum Gospodarcze Śląsk 2009 (maszynopis powielony).
 19. The Global Competitiveness Report 2010-2011. World Economic Forum, Davos 2010.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań