×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Globalizacja a gospodarka turystyczna wiejska Pomorza Zachodniego 2014. Aspekty zarządzania
 • Tytuły w innych językach:
  Globalization versus West Pomerania tourism economy 2014. Management aspects
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom 26,  numer 1
 • 57-69
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-9aeedd2b-e25d-40b9-af18-ece7b603a9fe
 • bwmeta1.element.desklight-cd0a2f17-9849-4349-b33a-d809332fbe4b
 • 09.09.2015 10:48:18
 • Janusz Feczko [1]
 • [1] Politechnika Koszalińska. Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Feczko, J. (2013). Postawy konsumentów a globalizacja: elementy ekonomiczne, zarządzania marketingowego i turystyczne. Pomorze 2013. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9, 140‒160.
 2. GUS (2013). Europejskie badania dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISBN 978-83-7027-536-8.
 3. Hausner, J. (2014). Dyskusja w gospodarce. Polityka.pl., 9.01.2014.
 4. Hollander, H., Es-Sadki, N., (2013). Innovation Union Scoreboard 2013 [online, dostęp: 2014-03-02]. Brussels: European Commission. Dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf.
 5. MAiC (2013). Długookresowa strategia rozwoju kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 6. Niewinowska, M. (2013). Na drodze rozwoju [online, dostęp: 2014-06-23]. Polityka, 26 listopada. Dostępny w Internecie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1562335,1,na-drodze-rozwoju.read.
 7. Sedláček, T. (2011). Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Warszawa: Studio Emka. ISBN 978-83-6230-8.
 8. Świeczewska, I. (2014). Realizacja celów rozwoju krajów Unii Europejskiej opartego na wiedzy i innowacjach. Wiadomości Statystyczne, 1 (styczeń), 51–67. ISSN 0043-518X.
 9. UMWZ (2005). Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego; Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
 10. UMWZ (2010). Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. ISBN 978-83-88664-12-0.
 11. Zachariasz, K. (2014). Fundusze unijne nie tworzą nowych miejsc pracy. To mit [online, dostęp: 2014-06-23]. Wyborcza.biz. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16190730,Fundusze_unijne_nie_tworza_miejsc_pracy__To_mit.html.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań