×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  (Nie)zdolność gimnazjalistów do owocnego przyjęcia bierzmowania
 • Tytuły w innych językach:
  The (in)ability of junior high school students for a fruitful reception of confirmation
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2017,  numer 24
 • 243-255
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-9b980500-34ff-4ce2-8b60-3ac103d719be
 • 09.10.2018 10:17:01
 • Janusz Mastalski [1]
 • [1] Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - prorektor [19]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bielecki, Jan. „Integralny rozwój osobowy i jego uwarunkowania”, 2–3. Dostęp 10.05.2015. http://www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/bielecki5.pdf.
 2. Dajczer, Tadeusz. Rozważania o wierze. Z zagadnień teologii duchowości, 166. Częstochowa: Edycja św. Pawła, 1996.
 3. Denek, Kazimierz. Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, 14. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
 4. Denek, Kazimierz. „W stronę pedagogiki czasu”. W: Opieka. Wychowanie. Kształcenie. Moduły edukacyjne, red. Wanda Woronowicz, Danuta Apanel, 16. Kraków: Impuls, 2010.
 5. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 11. Kraków, 2001.
 6. Fischer, Richard. „Just can’t get enough”. New Scientist 20.12.2006 (2006): 34.
 7. Franciszek. „Adhortacja apostolska «Evangelii gaudium». Do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie”, 1. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/adhortacje/evangelii-w2_24112013.html.
 8. Franciszek. „Audiencja generalna (3.09.2014)”. L’Osservatore Romano 10 (2014): 46.
 9. Goldberg, Ivan K. „Are You Suffering Internet Addiction Disorder?”. Dostęp 4.01.2013. http://www.iucf.indiana.edu/-brown/hyplan/addict.html.
 10. Gregorio, Luciano di. Psicopatologia del cellulare. Dipendenza e possesso del telefonino, 21. Milano: Franco Angeli, 2003.
 11. Jan Paweł II. „Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży (1989)”, 2. Dostęp 20.05.2016. http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/oredzie_na_iv_swiatowy_dzieni_mlodziezy__1989__d7184_pol.html.
 12. Konstankiewicz, P. Wieloznaczność jako podstawa konstruowania tożsamości, 56. Poznań: UAM, 1998.
 13. „Kryzys w Kościele. Z ankiety wypełnionej przez s. B. Chyrowicz”. Znak 689 (2012): 8.
 14. Mastalski, Janusz. Modlitwa kapłańska, 45. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2014.
 15. Mastalski, Janusz. „Pedagogika zagrożeń wychowawczych wśród uczniów szkół gimnazjalnych”. W: Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, red. Józef Stala. Cz. 1, 375. Tarnów: Biblos, 2007.
 16. Mastalski, Janusz. Samotność globalnego nastolatka, 405–406. Kraków: Wydawnictwo PAT, 2007.
 17. Melosik, Zbyszko. „Edukacja a przemiany współczesnej. Implikacje dla teorii i praktyki”. W: Nowe konteksty dla edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, 25. Kraków: Impuls, 2001.
 18. Pieri, Severino de. Ukierunkowanie w wychowaniu i towarzyszenie powołaniu. Tłum. Lidia Furman, 99. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.
 19. Romaniuk, Kazimierz. „Nowa ewangelizacja według synodalnego Instrumentum laboris”. Anamnesis 4 (2012): 77–78.
 20. Sepioło, Artur. „Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II”. W: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, red. Piotr Sowa, Kasper Kaproń, 144–145. Gubin, 2012.
 21. Sobol, Elżbieta, red. Słownik języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002), 533.
 22. Sobór Watykański II. „Konstytucja dogmatyczna o Kościele «Lumen Gentium»”, 56. Dostęp 9.01.2017. http://www.zaufaj.com/sobor-vaticanum-ii-/345.html.
 23. Surrat, Carla G. Netaholics? The Creation of a Pathology?. New York: Commack, 1999.
 24. Taboł, Sebastian. „Cyberuzależnienia”. Edukacja Medialna 1 (2003): 26.
 25. Wojtyła, Karol. Osoba i czyn, 207. Kraków: Znak, 1995.
 26. Zellma, Anna. „Zaangażowanie nauczyciela religii w holistyczny rozwój młodzieży”. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2 (2014): 216.
 27. Żeromska-Charlińska, Joanna. „Uniwersalność postrzegania jakości form życia współczesnej rodziny”. Łódzkie Studia Teologiczne 21 (2012): 264.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań